Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Πρωτόδικη απόφαση για καταβολή 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 09, 2016
Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας δικαίωσε δύο δικαστικούς υπαλλήλους καλώντας το Δημόσιο να τους καταβάλει τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Η απόφαση θα κριθεί τελεσίδικα στο ....
Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Σημειώνεται πως ανάλογη απόφαση είχε ληφθεί και από το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Θάρρος» της Μεσσηνίας, που έφερε στη δημοσιότητα τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην απόφαση του ο δικαστής επισημαίνει πως «η επιβολή μέτρων προς εξυπηρέτηση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας δεν δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προοιμίου οποιοδήποτε μέτρο με οποιοδήποτε κόστος».
Επιπλέον στην απόφασή τονίζει ότι: «Η επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων δεν ανήκει στην ανέλεγκτη διαπλαστική εξουσία του νομοθέτη, ο οποίος ελέγχεται ως προς την τήρηση της συνταγματικής επιταγής για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη με διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και δεσμεύεται από τα όρια που θέτουν οι ως άνω απορρέουσες από τις συνταγματικές και τις υπερκείμενες νομοθετικά διεθνείς συμβάσεις διατάξεις αρχές, την υπέρβαση των οποίων με κριτήρια την ένταση, τη διάρκεια και τη σώρευση των μέτρων, τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των πολιτών, καθώς και την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, ελέγχουν τα δικαστήρια», τα οποία καλούνται να αποκαταστήσουν τα μέτρα που παραβιάζουν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές.
  • Blogroll

  • Blog Archive