Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Την Τρίτη 13 Ιουνίου στις 10πμ στο Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας, οι εργαζόμενοι των Τσιμέντων Χαλκίδας, θα παραγματοποιήσουν ενημερωτική συνέλευση με θέμα την πρόσφατη απόφαση του Εφετείου για τις απολύσεις.

Όπως αναφέρει η...
Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας: Το Μονομελές Εφετείο Ευβοίας, δημοσίευσε την με αριθμό 92/2017 απόφαση του η οποία εκδόθηκε επί εφέσεως της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά της με αριθμό 15/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας με την οποία είχε αναγνωρισθεί η ακυρότητα των απολύσεων των εργαζομένων των Τσιμέντων Χαλκίδας που απολύθηκαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2014, ενώ αναμένεται η έκδοση άλλων πέντε αποφάσεων επί αντιστοίχων εφέσεων της εταιρίας που συζητήθηκαν την ίδια ημέρα (5 Απρ. 2017) από άλλους δικαστές.

Με την εκδοθείσα απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Ευβοίας δέχθηκε την έφεση της εταιρίας, απέρριψε την κύρια βάση της αγωγής των απολυμένων κρίνοντας ότι οι εν λόγω καταγγελίες δεν είναι άκυρες, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους κατά το επικουρικό της αίτημα αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της εταιρίας να συμπληρώσει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις απόλυσης με την καταβολή στους εργαζομένους των αναφερομένων στην απόφαση ποσών και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη στο σύνολό της και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν».

Ακολούθως οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι: «Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την κρίση που εκφέρεται με την απόφαση αυτή, η οποία εν ολίγοις στηρίζεται αφενός μεν στην άποψη ότι οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων δεν ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν πριν την απόφαση για την οριστική διακοπή των εργασιών του εργοστασίου της Χαλκίδας αλλά και μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης (!) με το αυθαίρετο σκεπτικό ότι οποιαδήποτε διαβούλευση δεν θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη διακοπή των εργασιών του εργοστασίου της Χαλκίδας, αφετέρου δε στην παραδοχή ότι στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας, η προστασία των εργαζομένων υποχωρεί και ο δικαστικός έλεγχος… περισσεύει, μια που ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των εργαζομένων ούτε να αναζητεί ηπιότερα της απόλυσης μέσα για την επίτευξη των οικονομικών του σκοπών (!).

Ελπίζουμε ότι, στις αναμενόμενες αποφάσεις επί των λοιπών εφέσεων της εταιρίας, οι δικαστές, διατηρώντας απόλυτη αυτοτέλεια κρίσεως και πλήρη ελευθερία και υποκείμενοι μόνο στον νόμο και στη φωνή της συνείδησής τους, δεν θα επιλέξουν την εύκολη λύση της δικαστικής επισφράγισης του άδικου αυτού αποτελέσματος, αλλά τον δύσκολο δρόμο της ουσιαστικής απονομής δικαιοσύνης».

Tέλος η ΕΕΤΧ επισημαίνει: «Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τον δικαστικό αυτό αγώνα μέχρι τέλους, επιμένοντας στην ορθότητα της κρίσης των δύο δικαστών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας που αναγνώρισαν την ακυρότητα των απολύσεών μας και ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαμάχης, είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουμε με κάθε θεμιτό μέσο τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση των εργαζομένων, την ανάκληση/ακύρωση των απολύσεων και την επαναλειτουργία του εργοστασίου».ΠΗΓΗ

  • Blogroll

  • Blog Archive