Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Επανασύνδεση Ρεύματος Ευπαθών Ομάδων στο Δήμο Χαϊδαρίου

Posted by ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Τετάρτη, Οκτωβρίου 17, 2018
Στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες θα προχωρήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ β΄ 474/14-02-2018, πρόκειται να δεχτεί σχετικές αιτήσεις «για...
την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς συμπολίτες μας των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 21/09/2018 λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πληροφορίες κοινωνική υπηρεσία τηλ.: 213-2047266, 213-2047267».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου
3 Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών
4. Ε9
5. ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου
10. Μισθωτήριο συμβόλαιο
11. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις
12. Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι κομμένο το ρεύμα πριν τις 14/02/2018

ert
  • Blogroll

  • Blog Archive