Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Μείωση 8,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018 και έναντι της αύξησης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος...
Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,1%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,6%.
Ι. Σύγκριση Νοεμβρίου 2019 με Νοέμβριο 2018
Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,1% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από τη μείωση:
• Κατά 9,4% του Δείκτη Ορυχείων - Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
• Κατά 4,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
• Κατά 20,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.
ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,1% της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
• Κατά 1,7% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.
2. Από τη μείωση:
• Κατά 11,8% του Δείκτη Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 4,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

TVXS
  • Blogroll

  • Blog Archive