Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

«Η μη καταβολή διοδίων δεν στοιχειοθετεί αδίκημα»

Posted by Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αττικής - Ευβοϊκού Δευτέρα, Φεβρουαρίου 14, 2011
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (δικηγόρος κινήματος κατά διοδίων)


«Η έννομη τάξη της χώρας και οι μηχανισμοί της χρησιμοποιούνται σαν μπράβος για την είσπραξη των διοδίων των κοινοπραξιών. Γεγονός που θα αποδοκιμαστεί από το σύνολο της κοινωνίας.


Η μη καταβολή διοδίων σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί αδίκημα και η ένταξή της ως παράβαση του ΚΟΚ είναι αντίθετη με τον σκοπό και τις θέσεις του ΚΟΚ, που είναι η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Μπαίνει σε ένα νομοθέτημα υπηρετώντας άλλους σκοπούς. Η πολιτεία ποινικοποιεί ή καθιστά αδίκημα και επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιον ο οποίος αρνείται να πληρώσει χρήματα σε μία ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να περάσει στο δρόμο, ο οποίος είναι δημόσιος.

Αυτή καθαυτή η υποχρέωσή του, ο εξαναγκασμός του, να πληρώσει για να περάσει, αυτό είναι το αδίκημα για μένα. Η άρνησή του δεν μπορεί να αποτελεί διατάραξη της οδικής κυκλοφορίας για να το αντιμετωπίσει η πολιτεία ως αδίκημα του ΚΟΚ. Αντίθετα, διατάραξη αποτελεί η παρεμβολή εμποδίων (σταθμοί διοδίων) και αδίκημα μάλιστα πολλαπλών μορφών, καθώς η υποχρέωση του οδηγού να σταματάει να πληρώνει είναι παρακώλυση κυκλοφορίας, και ταυτόχρονα περιβαλλοντική εξόντωση από τα καυσαέρια που εκπέμπονται σε πολλαπλάσιο χρόνο».

πηγή: Ελευθεροτυπία
  • Blogroll

  • Blog Archive