Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

                       
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω, με τον εκπρόσωπο του Βασίλη Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του, συμμετέχει στην δίωρη συζήτηση που οργάνωσαν οι εργαζόμενοι της Ανοιχτής ΕΡΤ. 

Το θέμα: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΣΧΕΣΕΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
  • Blogroll

  • Blog Archive