Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 67/2015 (Α΄ 110) που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)» μέχρι...
την 30η Απριλίου 2016, προβλέπει το άρθρο 56 του Νόμου 4342/2015.
Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 30 Απριλίου 2016, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασμού, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα.

  lawspot.gr
  • Blogroll

  • Blog Archive