Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Posted by ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Παρασκευή, Ιουνίου 24, 2016
ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!
Σε πρόσφατη ανακοίνωση μας αποκαλύπταμε ότι στις 2 και 3 Ιουνίου 2016, στο Βερολίνο, η γερμανική προεδρία του ΟΑΣΕ διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος και Εποπτεία στον τομέα της ασφάλειας”. Το συνέδριο συγκέντρωσε πάνω από 100 εκπρόσωπους από 30 κράτη και θεσμούς. Εκτιμούσαμε ότι πρόκειται για μια τεράστια τομή στη λειτουργία του κράτους, των κατασταλτικών και στρατιωτικών του δυνάμεων, την προσαρμογή τους στην σύγχρονη φάση του καπιταλιστικού συστήματος: αυτός είναι ο σύγχρονος ρόλος και αποστολή των δυνάμεων Άμυνας-Ασφάλειας και του αστικού κράτους, που με νέους όρους-μεθόδους-μέσα της κρατικής τρομοκρατίας/ελέγχου/χειραγώγησης έρχονται να διαχειριστούν το συντεταγμένο χάος που προκαλεί η αστική πολιτική, εντός και εκτός συνόρων, υπηρετώντας και θωρακίζοντας το αστικό καθεστώς εξουσίας.

Από αυτή επομένως την σκοπιά εξετάζουμε το νέο Στρατιωτικό Στρατηγικό Δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων για το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία που προβλέπει την πιθανή εφαρμογή "στρατιωτικής ισχύος" και στο πλαίσιο της "επιβολής του νόμου και της ασφάλειας εσωτερικού της χώρας": «Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συνεισφέρουν στο πλαίσιο επιβολής του νόμου και της ασφάλειας εσωτερικού της χώρας συμμορφούμενες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Μερικές δραστηριότητες αυτού του τομέα, σε ακραίες καταστάσεις, είναι πιθανόν να απαιτήσουν την εφαρμογή Στρατιωτικής Ισχύος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών εντός της χώρας, όπως της τρομοκρατίας, της μετανάστευσης, της ασφάλειας μεγάλων αθλητικών οργανώσεων κλπ...» αναφέρεται στο Στρατιωτικό Στρατηγικό Δόγμα των ΕΔ με τον τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», αποκαλύπτει η ηλεκτρονική εφημερίδα Δέσμευση στις 12/6

Καταρχήν και μόνο η ανάγνωση της περιγραφής των «εθνικών συμφερόντων» αποκαλύπτει την επιθετικότητα της ελληνικής άρχουσας τάξης στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, αφού θα στείλει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να πολεμήσουν στην Κύπρο (ΑΟΖ και Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα), για τις ελληνικές μειονότητες στο εξωτερικό (αφενός για τη μειονότητα στην Αλβανία, αφετέρου στην ΠΓΔΜ που ήρθε στο προσκήνιο μετά τον εμφύλιο και το ενδεχόμενο διάλυσης του γειτονικού κράτους),  για την υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων των Ελλήνων επιχειρηματιών (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) στο εξωτερικό, σε βάρβαρες επεμβάσεις των ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ! Να ποια είναι τα «εθνικά» συμφέροντα:

Α  Εθνικά Συμφέροντα Επιβίωσης. Είναι εκείνα τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν, οι συνέπειες για τη χώρα είναι καθοριστικής σημασίας για την ύπαρξή της και για τα οποία η Πολιτεία και το Έθνος πρέπει να είναι αποφασισμένοι να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η διαφύλαξη της ακεραιότητας της εθνικής επικράτειας, η εξασφάλιση της ελευθερίας και πολιτικής ανεξαρτησίας, η επιβίωση του πληθυσμού από επιθέσεις με όπλα μαζικής καταστροφής και η επιβίωση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Β Ζωτικά Εθνικά Συμφέροντα. Είναι εκείνα, τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν οι συνέπειες για τη χώρα είναι σημαντικές και για τα οποία απαιτείται να αναληφθούν σημαντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου της χρήσης της στρατιωτικής ισχύος. Συνεπώς η Πολιτεία και το Έθνος είναι πιθανώς διατεθειμένοι να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η ασφάλεια των ομοεθνών εκτός συνόρων (κυρίως η προστασία ελληνικών μειονοτήτων σε γειτονικές χώρες) και η απρόσκοπτη άσκηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Γ. Μείζονα Εθνικά Συμφέροντα. Είναι εκείνα τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν, οι συνέπειες για τη χώρα είναι σημαντικές, καθώς επηρεάζουν σοβαρά η πολιτική και κοινωνική ζωή και η ευημερία της χώρας. Η Πολιτεία και το Έθνος είναι διατεθειμένοι να προβούν σε σημαντικές θυσίες, συνήθως χωρίς να καταφύγουν σε πόλεμο ή σε άλλη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά να είναι η ευημερία του λαού, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών και αρχών του Έθνους, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. (Δηλαδή, θα στείλουν τον στρατό στις Σκουριές;)

Δ. Περιφερειακά ή Δευτερεύοντα Εθνικά Συμφέροντα. Είναι εκείνα, για τα οποία είναι επιθυμητή η προώθηση και υποστήριξή τους, χωρίς ωστόσο η απώλειά τους να θεωρείται τόσο σημαντική ώστε η Πολιτεία και το Έθνος να διατίθενται να προβούν σε ιδιαίτερα μεγάλες θυσίες, όπως η χρήση στρατιωτικής δύναμης για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η στήριξη των οικονομικών συμφερόντων των Ελλήνων (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) στο εξωτερικό, η συνδρομή προς τους ευρισκόμενους σε κίνδυνο Έλληνες υπηκόους στο εξωτερικό και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες όπου απαιτείται.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ: Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

Ποιες είναι όμως οι απειλές που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αστικός κόσμος; Διαβάζουμε:
1 Διακρίνουμε τους παρακάτω τομείς στους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί απειλή κατά της Εθνικής Ασφάλειας:
Α Στρατιωτικός τομέας. 1 Η στρατιωτική ασφάλεια αφορά την αλληλεπίδραση της ένοπλης επιθετικότητας και των επιθετικών δυνατοτήτων των κρατών και την αντίληψη των κρατών για τις προθέσεις των άλλων κρατών.

2. Οι στρατιωτικές απειλές αποτελούν τις σοβαρότερες από όλες τις λοιπές απειλές για την εθνική ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους. Απειλούν πάντοτε όλα τα συστατικά στοιχεία του κράτους. Απειλούν τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Τα αποτελέσματά τους αίρουν και ακυρώνουν την προσπάθεια πολλών δεκάδων ετών στην οικονομία και έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα στο οικοσύστημα και γενικότερα στο περιβάλλον.

3. Οι στρατιωτικές απειλές νοούνται οι καταστάσεις που οδηγούν σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρατών, ο εμφύλιος πόλεμος, η ένοπλη επέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Τα ένοπλα αποσχιστικά κινήματα, οι ασύμμετρες απειλές που εκδηλώνονται με όπλα κλπ.

Πολιτικός Τομέας. 1. Η πολιτική ασφάλεια αφορά στην οργανωτική σταθερότητα των κρατών, των συστημάτων διακυβέρνησης και των ιδεολογιών που τα νομιμοποιούν. 2. Στις πολιτικές απειλές είναι ευάλωτα όλα τα κράτη το καθένα σε διαφορετικό βαθμό. Οι πολιτικές απειλές χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να εκδηλωθούν εντός του κράτους ή και εκτός αυτού. Πάντοτε όμως στοχεύουν να πλήξουν την οργανωτική σταθερότητα των κρατών ήτοι την πολιτική ή εθνική ιδεολογία του κράτους και τους θεσμούς που εκπροσωπεί.

Οικονομικός Τομέας 1. Η οικονομική ασφάλεια αφορά στην πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους, τη χρηματοδότηση και τι αγορές που απαιτούνται με την υποστήριξη αποδεκτού επιπέδου πλούτου και κρατικής ισχύος. 2. Με βάση τα παραπάνω η πιθανότερη οικονομική απειλή είναι η διαμόρφωση μη ομαλού οικονομικού περιβάλλοντος στη Χώρα για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, με προεκτάσεις στην αποτυχία επίτευξης κύριων μακροοικονομικών στόχων και τη δυσλειτουργία βασικών δραστηριοτήτων της οικονομίας, όπως στις μεταφορές, στην ενεργειακή πολιτική, στο εξωτερικό εμπόριο, στον τουρισμό κλπ. Κάποιες που έχουν οπωσδήποτε κάποια  οικονομική διάσταση είναι το οργανωμένο έγκλημα και τα μεταναστευτικά κύματα.

Κοινωνικός Τομέας. Η κοινωνική ασφάλεια αφορά στην ικανότητα υποστήριξη ενός πλαισίου παραδεκτών όρων για εξέλιξη των παραδοσιακών γλωσσικών προτύπων της δομής και της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των ηθών και εθίμων. Ο Δ’ Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός του Ολοκληρωτισμού είναι εδώ με τον Στρατό Φρουρό…

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μασά τα λόγια της: εχθρός δεν είναι μόνο ο μετανάστης, αλλά όποιος αμφισβητήσει την εφαρμογή των Μνημονίων, όποιος απειλήσει τη λειτουργία της Αγοράς και τις Ιδιωτικοποιήσεις, όποιος κάνει κατάληψη δημόσιου κτιρίου και μπλόκα τους δρόμους. Τότε, τίθεται εκτός «εθνικού πλαισίου» και σύμφωνα με το  νέο Στρατιωτικό Στρατηγικό Δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται η εφαρμογή "στρατιωτικής ισχύος" και στο πλαίσιο της "επιβολής του νόμου και της ασφάλειας εσωτερικού της χώρας"!

Όμως, το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ όχι μόνο έγκαιρα και υπεύθυνα τα έχει αποκαλύψει όλα αυτά, ενημερώνοντας τον κόσμο της εργασίας και την νεολαία για τη μεθοδευμένη προσπάθεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό-νατοϊκό επίπεδο να οργανωθούν οι πολεμικές-κατασταλτικές δυνάμεις που θα επιβάλλουν τη δουλοποίηση μας και τους νέους όρους της αστικής ανάπτυξης των κερδών τους, αλλά τα έχει αντιπαλέψει ήδη και τα αντιπαλεύει. Αυτός είναι και ο λόγος που η αστική τους δικαιοσύνη μας καταδίκασε με 2 χρόνια φυλακή!

Με αποφασιστικότητα δηλώσαμε ότι ο προπαγανδιζόμενος πατερναλιστικός ρόλος του Στρατού κρύβει την συμμετοχή του στον Πόλεμο κατά των Μεταναστών, ώστε η κοινωνία και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να διαπαιδαγωγηθούν στον παρεμβατικό ρόλο του Στρατού στην πολιτική και κοινωνική ζωή, με την Στρατιωτικοποίηση του λεγόμενου Προσφυγικού ζητήματος και τα Στρατόπεδα συγκέντρωσης να αποτελούν πρόβα τζενεράλε, στέλνοντας προειδοποιητικό απειλητικό μήνυμα στην εργαζόμενη πλειοψηφία. Γιατί τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα κοινωνικά κινήματα, την τάση της κοινωνικής απελευθέρωσης στοχοποιούν!

Αποκαλύψαμε ότι η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑΣ» που πραγματοποιείται επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  είναι ενταγμένη «στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», στη αντιμετώπιση των «ασύμμετρων απειλών», στον πόλεμο κατά των μεταναστών και των επιδιώξεων αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου του ελληνικού κράτους, μέσα από την συμμετοχή του σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και διεθνείς συμμαχίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «ο εξ Ανατολάς Κίνδυνος» –το παραδοσιακό φόβητρο που τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια και οι αστοί στρατευμένοι διανοούμενοι της εθνικιστικής πώρωσης και της  ρατσιστικής μισαλλοδοξίας προβάλλουν συστηματικά -«υποχωρεί» και τη θέση του καταλαμβάνει «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» και οι ασύμμετρες απειλές. Πρόκειται για μια βαθιά τομή στη φυσιογνωμία του ελληνικού κράτους, στο ρόλο που αναλαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Η άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑΣ προσομοιάζει την πολεμική αντίδραση του ελληνικού κράτους, τι θα έκαναν δηλαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση πολεμικής αναμέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση και το στρατιωτικό κατεστημένο αποφασίζουν την «υποβάθμιση» των σεναρίων διακρατικής σύγκρουσης και προτάσσουν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τις διεθνείς επεμβάσεις!

Τέλος, θυμίζουμε την καταγγελία από συναδέλφους φαντάρους που υπηρετούν στο 523 Τ.Π. στην Κοζάνη για την Στρατιωτική Άσκηση που διεξήχθη μυστικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την Τετάρτη 14/10, με περιεχόμενο την «Επανακατάληψη» εργοστασίου στρατηγικού χαρακτήρα, το οποίο έχουν καταλάβει ‘’ταραχοποιοί’’! Φωτογραφίζοντας τη ΔΕΗ και κάθε αντίστοιχη παραγωγική μονάδα που οι Τσίπρας-Καμμένος ξεπουλούν σε Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες. Ενδεικτικό των κυβερνητικών επιλογών και των μνημονιακών δεσμεύσεων είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ επισκέπτονταν εκείνη την περίοδο την Ελλάδα (22-23/10), για να διαπραγματευτεί πολεμικούς εξοπλισμούς (φρεγάτες, ελικόπτερα και τον εκσυγχρονισμό των MIRAGE 2000), επικεφαλής κουστωδίας 70 Γάλλων επιχειρηματιών που κατέφθασαν για να αρπάξουν τα φιλέτα των σχεδιαζόμενων ιδιωτικοποιήσεων. Εκπροσωπώντας εταιρείες διαχείρισης νερού, που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια –ρεύμα, αέριο αλλά και τμήμα των υδρογονανθράκων-, ταlogistics, τα λιμάνια, τα οδικά δίκτυα, τα τρένα, το κτηματολόγιο κλπ, ενώ μεταξύ των γαλλικών εταιρειών ήταν η Vinci, Total, Veolia, SNCF, Suez και EDF.

Είναι ώρα αποφάσεων για όλους.

Πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος Μέσα και Έξω από τον Στρατό, για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας.

Για την Ανατροπή των Μνημονίων και της βάρβαρης αστικής κυβερνητικής πολιτικής.
Το εργατικό και αντιπολεμικό κίνημα δεν επιτρέπεται να έχει καμιά αυταπάτη για τις βουλές της κυβέρνησης και του κράτους, της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Πρέπει τώρα να βγει στο προσκήνιο, να σφυρηλατήσει μια σύγχρονη ενότητα και να κλιμακώσει την αγωνιστική του προσπάθεια.
Οι φαντάροι από την πρώτη στιγμή έχουν στείλει μήνυμα αγώνα:

ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ-ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
  • Blogroll

  • Blog Archive