Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Ξεκίνησαν τα εξώδικα από εργαζόμενους

Posted by ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Σάββατο, Αυγούστου 13, 2016
Με εξώδικο για την έλλειψη προσωπικού στις μονάδες της Μεγαλόπολης προς τη διοίκηση...
απάντησε το Σωματείο Ορυχείων Σταθμών (ΣΟΣ) ΔΕΗ Μεγαλόπολης, κρούοντας τον κώδωνα ακι ζητώντας την ανάληψη ευθυνών.

«Η μη κάλυψη έντεκα θέσεων εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε σημαντικές θέσεις εργασίας του τομέα λειτουργίας της 4ης μονάδας και η μη κάλυψη έντεκα θέσεων εργασίας της 5ης μονάδας στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Β δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των μονάδων λόγω σημαντικής καταπόνησης των εργαζομένων με την συνεχόμενη υπερωριακή τους απασχόληση καθώς και από την κάλυψη θέσεων μονίμων μηχανοτεχνιτών – επιτηρητών με εργάτες με 8μηνη σύμβαση.

Αν δεν λυθεί το θέμα, θα προσφύγουμε ενώπιον της οικείας Εισαγγελικής Αρχής όπως και ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας, μηδέ εξαιρουμένης και της απεργιακής κινητοποίησης».

ergasianews
  • Blogroll

  • Blog Archive