Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ,δείχνει το  κυνικό και απάνθρωπο αντιλαϊκό πρόσωπο της, καθημερινά.
Η επίθεση ενάντια στο φτωχοποιημένο λαό συνεχίζεται ακάθεκτη, σε όλα τα επίπεδα.
Οι μεγαλοεργολάβοι, οι τραπεζίτες και οι αεριτζήδες, ντόπιοι και ξένοι, τρίβουν τα χέρια τους.
Μπροστά σε αυτή τη λαίλαπα ανεργίας,  κομμένων, ρευμάτων, κατασχέσεων, περικοπών των συντάξεων, κατεδάφισης της υγείας, της παιδείας και κάθε κοινωνικού αγαθού, ο λαός πρέπει να αντισταθεί ενωμένος.
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω, στην πρώτη γραμμή του αγώνα καλεί τον λαό να συσπειρωθεί στις γραμμές του και να αγωνισθεί ενωτικά.
Διαβάστε παρακάτω το καταστατικό μας και αν συμφωνείτε συμπληρώστε τη φόρμα μέλους που βρίσκεται ΕΔΩ


ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ!

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ:...


 1. Προοίμιο
Την 06-02-2012 αποφασίσαμε την ίδρυση του Πολιτικού Κόμματος “Κίνημα Δεν Πληρώνω” κατά το άρθρο 29 του Νόμου 3023/2002.
Το Κίνημα Δεν Πληρώνω είναι ένα πολιτικό κίνημα το οποίο γεννήθηκε από τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας και αγωνίζεται για μια κοινωνία δίκαιη, που στο επίκεντρο της θα βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, υλικές και πνευματικές.

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω επιδιώκει την εμπέδωση στην κοινωνία των αξιών της δικαιοσύνης, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω παλεύει σε αλληλεγγύη με τους αγώνες όλων των εργαζομένων και ανέργων, των συνταξιούχων και της νεολαίας.

Θεμελιώδης πολιτική θέση και άξονας δράσης του Κινήματός Δεν Πληρώνω είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα των δημόσιων αγαθών (υγεία, παιδεία, μεταφορές, φυσικό περιβάλλον κ.λ.π.). Κυρίαρχη διεκδίκηση του κινήματος αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση του λαού στα δημόσια κοινωνικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωσή του

 1. Τίτλος, έδρα, έμβλημα
α. Ο τίτλος του κόμματος είναι “Κίνημα Δεν Πληρώνω”.
β. Σκοπός του κόμματος είναι η επιδίωξη της προαγωγής του γενικού συμφέροντος των πολιτών, η απόκτηση λαϊκού ερείσματος και η έκφραση της θέλησης του λαού. Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και οι αρχές του είναι αντίθετες σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κατάληψη της εξουσίας με τη βία ή στην αποτροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος.
γ. Το Κίνημα Δεν Πληρώνω έχει έδρα στην Αθήνα και ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.
δ. Το έμβλημα του Κινήματός Δεν Πληρώνω αποτελείται από ένα κύκλο ο οποίος στην περιφέρεια φέρει κόκκινη ταινία επί της οποίας αναγράφονται με κίτρινο χρώμα οι λέξεις: ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, Δεν Πληρώνουμε την Κρίση σας! Στο εσωτερικό του κύκλου σε κίτρινο φόντο αναγράφονται με μαύρα γράμματα και οι λέξεις ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. Κάτωθεν της λέξης ΔΕΝ και άνωθεν της λέξης ΠΛΗΡΩΝΩ απεικονίζονται μικρά κόκκινα ψάρια τα οποία σχηματίζουν ένα μεγάλο ψάρι με ανοιχτό στόμα. Έμπροσθεν του σχηματισμού των μικρών ψαριών υπάρχει ένα ψάρι μαύρου χρώματος.

 1. Συμμετοχή στο Κίνημα Δεν Πληρώνω

  1. Κτήση ιδιότητας μέλους του Κινήματός Δεν Πληρώνω
Μέλος του Κινήματός Δεν Πληρώνω μπορεί να είναι κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, αποδέχεται το πρόγραμμα, το καταστατικό και επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του και στην προώθηση των ιδεών του.
Μέλος του Κινήματός Δεν Πληρώνω μπορεί να είναι επίσης, κάθε άνδρας και γυναίκα αλλοδαπός στην καταγωγή που κατοικεί ή εργάζεται στην Ελλάδα και συμφωνεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό του.


  1. Η ιδιότητα του μέλους του Κινήματός Δεν Πληρώνω. Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η εγγραφή του μέλους γίνεται με αίτησή του στην Επιτροπή Αγώνα στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ή στην έδρα του Κινήματός Δεν Πληρώνω. Η ένταξή του αποφασίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε) παρουσία του προς εγγραφήν μέλους.
Τα μέλη του Κινήματός Δεν Πληρώνω εντάσσονται σε μία από τις Επιτροπές Αγώνα, συμμετέχουν στις δραστηριότητές του Κινήματος Δεν Πληρώνω και πληρώνουν τη συνδρομή τους. 

Το νέο μέλος ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της ψήφου 2 μήνες από την ημέρα εγγραφής του.

Τα μέλη του Κινήματός Δεν Πληρώνω δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση των αποφάσεών του, προβάλλουν το πρόγραμμα και τις θέσεις του, υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία του και την εφαρμογή των καταστατικών του αρχών και συμμετέχουν στις δράσεις του. Αναπτύσσουν πρωτοβουλία και δράσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Τα μέλη του Κινήματός Δεν Πληρώνω είναι ισότιμα και μετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων του βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του και των καταστατικών του ρυθμίσεων.
Η ιδιότητα του μέλους λήγει με την οικειοθελή παραίτηση και αποχώρηση του μέλους ή την άρση της ιδιότητας του μέλους ή το θάνατο του.
Η άρση της ιδιότητας του μέλους γίνεται όταν το μέλος ενεργήσει αντίθετα με τις καταστατικές αρχές και το πρόγραμμα του Κινήματος Δεν Πληρώνω και αποφασίζεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) της Συντονιστικής Επιτροπής. Το μέλος που αίρεται η ιδιότητά του έχει δικαίωμα ένστασης κατά της άρσης της ιδιότητάς του στην επόμενη Συνέλευση των Μελών.
Η ιδιότητα του μέλους του Κινήματός Δεν Πληρώνω είναι ασυμβίβαστη:
α) Με δραστηριότητες που συγκρούονται προς τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματός Δεν Πληρώνω.
β) Με τη συμμετοχή και ενεργοποίησή του υπέρ άλλου κόμματος.
γ) Με την αποδοχή δημόσιου αξιώματος μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική ή διοίκηση, χωρίς την έγκριση του Κινήματός Δεν Πληρώνω.


 1. Όργανα του Κινήματος Δεν Πληρώνω

  1. Οι Ανοιχτές Συνελεύσεις των Επιτροπών Αγώνα
  2. Η Συνέλευση των Μελών
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

  1. Ανοιχτές Συνελεύσεις των Επιτροπών Αγώνα

Οι Ανοιχτές Συνελεύσεις των Επιτροπών Αγώνα είναι συνελεύσεις που μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Κινήματος Δεν Πληρώνω και μη μέλη, με ισότιμο δικαίωμα λόγου. Στις Ανοιχτές Συνελεύσεις των Επιτροπών Αγώνα αποφασίζονται πλειοψηφικά δράσεις που δεν αντιβαίνουν στις αρχές του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

  1. Συνέλευση των Μελών

Η Συνέλευση των Μελών συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η Συνέλευση των Μελών μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) ή αν το ζητήσει το 1/3 συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

Η Συνέλευση των Μελών διεξάγεται υπό την ευθύνη της Σ.Ε..
Η Συνέλευση των Μελών μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα Συνέλευση των Μελών η οποία μπορεί να λάβει αποφάσεις ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.
Στη Συνέλευση των Μελών έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Κινήματος Δεν Πληρώνω.
Η Συνέλευση των Μελών εκλέγει κάθε έτος ή εκτάκτως όταν απαιτείται, την Σ.Ε. του Κινήματος Δεν Πληρώνω.
Η Συνέλευση των Μελών ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του Κινήματος Δεν Πληρώνω με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων.


  1. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελεί τη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος Δεν Πληρώνω και απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο, ο οποίος είναι και ο Εκπρόσωπος του Κινήματος Δεν Πληρώνω, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Υπεύθυνο και τα υπόλοιπα μέλη της.
Η Σ.Ε. εκλέγεται από τη Συνέλευση των Μελών τακτικά κάθε έτος και εκτάκτως όταν απαιτείται.
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Μελών, έχει την ευθύνη της διεύθυνσης του Κινήματος Δεν Πληρώνω και αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του.
Η Σ.Ε. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες και εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο από την πλειοψηφία των μελών της.

Η Σ.Ε. με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών μπορεί να μεταβάλει τον αριθμό των μελών της. Η μεταβολή αυτή θα επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Συνέλευση των Μελών.

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. εκπροσωπεί νόμιμα το Κίνημα Δεν Πληρώνω εντός και εκτός της χώρας και ενεργεί εξ’ ονόματός του, σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές (ημεδαπές ή αλλοδαπές), διοικητικές, φορολογικές, συναλλάσσεται με Τράπεζες και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων, ανάληψη χρημάτων και δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών από κοινού με τον Υπεύθυνο Οικονομικών.

Η Σ.Ε. εκλέγει τον Αντιπρόεδρο της ο οποίος αντικαθιστά πλήρως τον Πρόεδρο της, σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Σ.Ε., αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής.

Η Σ.Ε μπορεί να δημιουργεί Θεματικές Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Κινήματος Δεν Πληρώνω. Οι Επιτροπές λειτουργούν μέσα στο Κίνημα Δεν Πληρώνω για επιμέρους θέματα, όταν αυτό απαιτείται.

Η Σ.Ε. ορίζει ένα μέλος του Κινήματος Δεν Πληρώνω ως Γενικό Γραμματέα ο οποίος ασχολείται με οργανωτικά ζητήματα του κινήματος.

Η Σ.Ε. ορίζει ένα μέλος του Κινήματος Δεν Πληρώνω ως Υπεύθυνο Οικονομικών, ο οποίος ενεργεί από κοινού με τον Πρόεδρο της Σ.Ε. όταν και όπου απαιτούνται υπογραφές οικονομικής, λογιστικής ή τραπεζικής φύσεως.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών έχει την ευθύνη των οικονομικών του Κινήματος Δεν Πληρώνω, της είσπραξης εισφορών, πληρωμών, της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών λογαριασμών και συναλλαγών, των σχέσεων με τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και της εκπλήρωσης κάθε άλλης, σχετικής με τα οικονομικά, νομικής υποχρέωσης του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το μήνα τη Σ.Ε. για τα οικονομικά του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών οφείλει να είναι ενήμερος και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση κάθε νομικής ρύθμισης, καθώς και κάθε Υπουργικής απόφασης, ιδίως αυτής που εκδίδεται σε περιόδους εκλογών, ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Για όλα τα εσωτερικά θέματα τα οποία δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό, αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Κινήματος Δεν Πληρώνω.
 1. Οικονομική διαχείριση
Έσοδα του Κινήματος Δεν Πληρώνω αποτελούν οι οικονομικές συνδρομές των μελών του, οι δωρεές από μέλη και φίλους αυτού καθώς και τα ποσά που συγκεντρώνονται από οικονομικές εξορμήσεις.
Δαπάνες αποτελούν τα ποσά που διατίθενται για να καλύψουν τις ανάγκες του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

Η μηνιαία οικονομική συνδρομή κάθε μέλους του Κινήματος Δεν Πληρώνω ορίζεται από το κόμμα. Μπορεί να προβλεφθεί ειδικά για οικονομικά ασθενή μέλη, ανέργους κλπ. χαμηλότερη ή συμβολική συνδρομή.
Η διαχείριση των οικονομικών του Κινήματος Δεν Πληρώνω γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμφωνία με τις  διατάξεις του νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων. Η χρηματοδότηση του Κινήματος Δεν Πληρώνω, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το από το νόμο οριζόμενο ποσό (σήμερα 15.000 ευρώ).

 1. Εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπει σε άρθρα του το παρόν καταστατικό, κάθε μέλος του Κινήματος Δεν Πληρώνω έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε κάθε θέση της δομής του Κινήματος Δεν Πληρώνω.

Η ψήφος στις συνεδριάσεις των οργάνων του Κινήματος Δεν Πληρώνω είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων ή όταν αυτό έχει εκ των προτέρων αποφασιστεί.

Οι αποφάσεις στα όργανα του Κινήματος Δεν Πληρώνω λαμβάνονται συλλογικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Κινήματος Δεν Πληρώνω. Πριν από την ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας εφαρμόζονται από όλους.

Στο παρόν καταστατικό κάθε στρογγυλοποίηση αριθμού ο οποίος προκύπτει από κλάσμα γίνεται στον επόμενο (μεγαλύτερο) ακέραιο αριθμό.


 1. Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σε περίπτωση εκλογής βουλευτών ή ευρωβουλευτών η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Δεν Πληρώνω αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών και των ευρωβουλευτών του.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική του Κινήματος Δεν Πληρώνω στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δρα και αποφασίζει με βάση τις αρχές του Κινήματος Δεν Πληρώνω και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώνονται από τα κομματικά όργανα. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, τον οποίον καταρτίζει και ψηφίζει η Συντονιστική Επιτροπή.

 1. Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία

Τα Τοπικά και Περιφερειακά γραφεία ιδρύονται μετά από απόφαση της Σ.Ε..

Η Σ.Ε. επιλέγει τους υποψήφιους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, καθώς και τους υποψήφιους βουλευτές του κάθε Νομού, ανάλογα με το είδος της εκλογικής διαδικασίας.

 1. Μεταβατικές Διατάξεις

Το παρόν Καταστατικό υποβάλλεται με την ιδρυτική πράξη του Κινήματος Δεν Πληρώνω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
www.kinimadenplirono.eu
www.oxidiodia.gr
Κεντρικά γραφεία: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 8 - ΠΑΤΗΣΙΑ 
epitropes2010@gmail.com 
 • Blogroll

 • Blog Archive