Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Τετάρτη, Δεκεμβρίου 21, 2016
Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΤο life style του... Στρατού

Αίσθηση προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας | 
Οι ελαφρώς υπέρβαρες δεν ...τρώνε πόρτα μόνο από τα καλλιστεία αλλά και από τη στελέχωση διοικητικών θέσεων στον Στρατό!
Την ώρα που....
τα μεγάλα πρακτορεία μοντέλων σε συνεργασία με περιοδικά τύπου life style έχουν ξεκινήσει παγκόσμια εκστρατεία κατά των ανορεκτικών μοντέλων προβάλλοντας εξώφυλλα με πληθωρικά πρότυπα γυναικών με εκρηκτικές καμπύλες και παραπανίσια κιλά, στρατιωτικοί κανόνες και δικαστικοί νόμοι στην Ελλάδα έχουν μείνει σε άλλη εποχή...
Αίσθηση προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκανε δεκτό τον αποκλεισμό νεαρής υποψήφιας από τη θέση γραμματέως του Στρατοδικείου, καθώς κρίθηκε ακατάλληλη διότι ζύγιζε 82 κιλά.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, είναι συνταγματικός και νόμιμος ο περιορισμός εισόδου των ελαφρώς παχύσαρκων στις γραμματείες των Στρατοδικείων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία ανάγονται τελικά στην Εθνική Άμυνα της χώρας.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει υποψήφια την οποία η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, έκρινε για διορισμό σε θέση γραμματέως (με το βαθμό του ανθυπασπιστή) του δικαστικού σώματος «ικανή δεύτερης κατηγορίας «Ι 2»», λόγω ελαφράς παχυσαρκίας» (βάρος 82 κιλά και ύψος της 1,65 μ.) και ως εκ τούτου «ακατάλληλη» για την εν λόγω θέση. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτό τον αποκλεισμό της νεαρής υποψήφιας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων δεν υποχρεούνται να εκτελούν μόνο τα καθήκοντα της κυρίας θέσεώς τους, αλλά, ως αξιωματικοί υποχρεούνται σε εκτέλεση ασκήσεων και υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση, ενώ «δεν υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια αλλά και σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων».
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ η συνταγματική η αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5 Συντάγματος), προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα», αλλά ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ' όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο 2292/1995 οι δικαστικοί γραμματείς υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς και ως προς τις προϋποθέσεις πρόσληψη, (με διαγωνισμό), των δικαστικών γραμματέων ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς στρατιωτικούς.
Σύμφωνα με το ΣτΕ προς πλήρωση των κενών θέσεων ανθυπασπιστών- γραμματέων του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, «οι υποψήφιοι που πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» κρίνονται «ικανοί δεύτερης κατηγορίας» («Ι 2») και ως εκ τούτου «ακατάλληλοι» προς κατάταξη, με συνέπεια να αποκλείονται του διαγωνισμού».
Ο δε αποκλεισμός αυτός των υποψηφίων, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «εκ του λόγου ότι πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό αυτών, τα δε καθήκοντά τους, ως εκ του προεχόντως στρατιωτικού χαρακτήρα τους, ανάγονται εν τέλει στην Εθνική Άμυνα της Χώρας».
Κατά συνέπεια, «η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της «ελαφράς παχυσαρκίας», δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγαρφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας» προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

efsyn.gr
  • Blogroll

  • Blog Archive