Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Πλειστηριασμός σε ...πεθαμένους !!!

Posted by Β.Π. Σάββατο, Φεβρουαρίου 18, 2017
Καλημέρα σας,
Ανάμεσα στους πλειστηριασμούς της ερχόμενης Τετάρτης (22/2) ξεχωρίζει ο πιο κάτω αναλυτικά αναφερόμενος.

H πλευρά της οφειλέτριας με πληροφόρησε τα εξής: 
1.Η οφειλέτρια έχει αποβιώσει εδώ και 2 χρόνια (!!!) και την ακίνητη περιουσία της την έχει αφήσει στην αδελφή της που ζεί στη Φθιώτιδα. Δεν ρώτησα αν ....υπάρχει διαθήκη. Στο διαμέρισμα κατοικεί ο γυιός της αδελφής της θανούσας, άνεργος πλέον και με τέσσερα παιδιά. Αποδοχή κληρονομιάς δεν έχει γίνει από την αδελφή (μοναδική κληρονόμος).  Όλα τα δικόγραφα του πλειστηριασμού επομένως θα έχουν βγεί στο όνομα της θανούσας ακόμη και το ειδοποιητήριο του πλειστηριασμού και κοινοποιούνται στη διεύθυνση του κατασχεθέντος διαμερίσματος. Η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί για κανένα δικόγραφο πλην της κοινοποίησης του πλειστηριασμού. Με αφορμή αυτή την κοινοποίηση με πήραν τηλέφωνο και με ενημέρωσαν για όσα σας γράφω.
2. Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα είναι απείρως λιγότερα από το διεκδικούμενο ποσό. των 3.800 ευρώ.
3. Το διαμέρισμα 80 τμ εκπλειστηριάζεται για 16.000 ευρώ.

Πιθανολογώ πως η επισπεύδουσα εταιρεία "τρέχει" να αρπάξει το διαμέρισμα ίσως γιατί έχει βρεί πως δεν υπάρχει ιδιοκτήτης (προς το παρόν).

Ανεξάρτητα από το γεγονός της ύπαρξης οφειλής και του ποσού της νομίζω ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτός ο πλειστηριασμός. Ίσως και να ερευνηθεί αν οι ιδιοκτήτες των άλλων διαμερισμάτων εξιουσιοδότησαν της εταιρεία να προβεί στον πλειστηριασμό.

Ίσως να χρειαζόταν και μία παρέμβασή μας στα γραφεία της εταιρείας ή μια ανοικτή δημόσια καταγγελία της τακτικής της. Για αυτό συμφωνεί και η αδελφή της θανούσης. Πάντως στο ειρηνοδικείο πρέπει να είμαστε πολλοί γιατί αυτές οι εταιρείες -φοβερά εξειδικευμένες στις λαμογιές- είναι ικανές για όλα.

Θανάσης Αλεξάνδρου
Πλειστηριασμοί-Stop 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
(με bold στοιχεία οι βασικές πληροφορίες)

Αριθμός 1077 22/02/2017
Απόσπασμα της υπ ́ αριθμόν 1076/2016 Κατασχετήριας  ́Εκθεσης Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννη Γ. Νουάρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αριθμ. 3, Α.Φ.Μ. 024257961. Επισπεύδουσα: Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «PERFECT CLEAN», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρρών αριθμ. 52, νόμιμα εκπροσωπούμενη (Α.Φ.Μ. 998911338). 
Καθ ́ ής η εκτέλεση: Η Παναγιώτα Λάγιου του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αθηνών, οδό Ελευσινίων αριθμ. 18 (Α.Φ.Μ. 009251432), 
Περιγραφή κατασχεθέντος ακινήτου: Το υπό τον αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυκατοικίας επί των οδών Ελευσινίων αριθμ. 18 και Κεραμέων στην Αθήνα, αποτελούμενον εκ τεσσάρων (4) κυρίων δωματίων, χωλ, διαδρόμου, λουτρού, κουζίνας και εξώστου, έχον επιφάνειαν μέτρων τετραγωνικών (80), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί των κοινοκτήτων, των κοινοχρήστων και του οικο-πέδου της πολυκατοικίας (28/οοο) εξ αδιαιρέτου, με πρόσοψη προς την οδό Ελευσινίων. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η πιο πάνω πολυκατοικία, στην οποία ανήκει το πιο πάνω διαμέρισμα που κατασχέθηκε αναγκαστικά, έχει έκταση συνολικά μέτρα τετραγωνικά τετρακοσίων τριάκοντα ενός και 55% (431,55), εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών και επί της διασταυρώσεως των οδών Κεραμέων και Ελευσινίων αρ.18, εμφαινόμενον υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Λ Γ Δ Κ Ι Η Μ Ν Ξ Α εις το από 19 Μαρτίου 1964 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Βάρσου, προσαρτώμενον εις το υπ ́ αριθμόν 3536/1964 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Καραντζίκου. Βάρη: Επί του πιο πάνω ακινήτου μέχρι την εγγραφή της υπ ́ αριθμ. 1076/2016 έκθεσής μου αναγκαστικής κατασχέσεως, σύμφωνα με το υπ ́ αριθμ. 10689/14-7-2016 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δεν υπάρχουν γραμμένα άλλα βάρη. 
Τιμή πρώτης προσφοράς: Ευρώ 16.000,00. Ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση και Τίτλος εκτελεστός: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (3.875,84 €), δυνάμει και εις εκτέλεση του Α ́ απογράφου εκτελεστού της υπ ́ αριθμόν 62/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπάλληλος επί του πλειστηριασμού: Η συμβολαιογράφος Αθηνών κα Ευσταθία Μπολτσή, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμ. 100, τηλ.: 210-3214409. 
Τόπος πλειστηριασμού: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ημερομηνία Πλειστηριασμού: Είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 2017. 
Ημέρες και ώρες επίσκεψης του ακινήτου που κατασχέθηκε, καθορίζονται ως εξής: Τρίτη 7/2/2017 και Δευτέρα 13/2/2017 από ώρα 12:00 – 13:00 . 
Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις δια-τάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 
Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Γ. Νουάρος
 
 
plistiriasmoistop
  • Blogroll

  • Blog Archive