Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Απειλείται από περιθωριοποίηση μια ολόκληρη γενιά

Posted by ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Δευτέρα, Ιουλίου 31, 2017
Με περιθωριοποίηση κινδυνεύει μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το φαινόμενο λαμβάνει, τα τελευταία χρόνια, έντονα ανησυχητικές διαστάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και...
στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, εντός του 2016 καταγράφηκαν σχεδόν 17 εκατ. νέοι ηλικίας μεταξύ 20 και 34 ετών που ήταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ- Neither in Employment nor in Education or Training).

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία και στην Ελλάδα, όπου τρεις στους δέκα νέους 20-34 ετών δεν ασχολούνται ούτε βρίσκονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (30,7% και 30,5% αντίστοιχα).

Η κατάσταση προκαλεί πονοκέφαλο και στους Ευρωπαίους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό των πολιτικών αντιμετώπισής της, οι οποίοι διαπιστώνουν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων να βρεθεί στο περιθώριο.

Η εκτίναξη του συγκεκριμένου ποσοστού συνδέεται στενά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην ΕΕ των «28» μειώθηκε από 17,6% το 2006 σε 16,5% έως το 2008, εκτινάχθηκε στο 20,1% το 2013, για να μειωθεί σε 18,3% το 2016.

Οι συνέπειες του φαινομένου, σύμφωνα με τη Eurostat , είναι δύο: σε προσωπικό επίπεδο τα άτομα αυτά είναι πιθανό να αποστασιοποιηθούν και να οδηγηθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο αντιπροσωπεύουν σημαντική απώλεια ενός πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού και ένα εξαιρετικά σημαντικό κόστος για κοινωνική προστασία.

Την ίδια στιγμή, ο πληθυσμός της Ελλάδας στην κρίσιμη ηλικία μεταξύ 15 και 29 τών εξακολουθεί να μειώνεται με ρυθμό 3%.ΠΗΓΗ

  • Blogroll

  • Blog Archive