Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Λάθος αποτελέσματα στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ χωρίς καμία δικαιολογία - Ευθύνες στην εταιρεία που...
παίρνει χιλιάδες ευρώ για την συντήρηση του συστήματος ρίχνει ο ΟΑΕΔ.

upd (βγήκαν τα νέα αποτελέσματα του ΟΑΕΔ)

Ευθύνες στην εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρονικού του συστήματος ρίχνει ο ΟΑΕΔ για τα λάθος αποτελέσματα στην κοινωφελή εργασία και συγκεκριμένα για 3.494 προσλήψεις σε 17 δήμους.


Όλο το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ

Ανάρτηση νέων, επί το ορθόν, Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε 17 Δήμους (Β΄ κύκλος)»

Λόγω διαπίστωσης λαθών στην επεξεργασία, από τον Ανάδοχο, των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους της χώρας, για 3.494 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» οι νέοι, επί το ορθόν, ακόλουθοι πίνακες:

1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Δευτέρα 28-8-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης τους.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε στα αρμόδια ΚΠΑ2 καταθέτοντάς τα μέχρι τις 15:00 της 30-8-2017 , προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Οι  ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
     Από το Μητρώο Ανέργων μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
     Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκαν, στον Πίνακα Αποκλειομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατατάσσονται στους πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Επισημαίνεται ότι, οι αιτούντες άνεργοι που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 24-7-2017 για την αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας με βάση τις διατάξεις άρθρου 92 του Ν.4461/2017, καλούνται να ελέγξουν οι ίδιοι με προσοχή τη μοριοδότησή τους ως προς το κριτήριο του χρόνου συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης ως προς τα μόρια που έλαβαν, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, προσκομίζοντας τη σχετική αίτηση για την αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας.

Περίεργα πράγματα με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ

Μεγάλες είναι οι αργοπορίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της επιλογής συγκεκριμένης εταιρείας που "τρέχει" το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ συμφωνα με το newmoney.gr. Σε μια περίοδο που όλες οι υπηρεσίες όφειλαν να είναι αποτελεσματικές ώστε το Κράτος να εξυπηρετεί τους ανέργους και την αγορά, φαίνεται πως η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κα. Μαρία Καραμεσίνη κινείται στους δικούς της ρυθμούς, με τις επιλογές της να τη χαρακτηρίζουν.

Συγκεκριμένα, το τεράστιο πρόβλημα με το σύστημα του φορέα έχει δημιουργηθεί εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Κι αυτό διότι καθυστερούν τα πάντα και δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα καθώς δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ.

Όπως μας αναφέρουν στελέχη του Οργανισμού με γνώση των σύνθετων καταστάσεων, για να γίνει μία διόρθωση ή ο,τιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για να προχωρήσουν οι όποιες διαδικασίες, οι οικονομικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να ειδοποιήσουν μέσω mail την επίμαχη εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο, η οποία όμως συνήθως δεν ανταποκρίνεται ή το κάνει μετά από αρκετό χρόνο και συνεχόμενες ενοχλήσεις από την πλευρά των χειριστών - υπαλλήλων του Οργανισμού.

Από την πλευρά της διεύθυνσης του ΟΑΕΔ δεν γίνεται τίποτα παρά τα συνεχή παράπονα και των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν. Για παράδειγμα η αποπληρωμή του ΛΑΕΚ καθυστερεί περίπου 4 χρόνια (8.000 αιτήσεις αποπληρωμής του ΛΑΕΚ έτους 2013, περιμένουν να μπορέσουν να εξεταστούν από την Οικονομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ). Επίσης "παίζουν" διάφορες "κόντρες" μεταξύ ΟΑΕΔ και της εταιρείας αν και το παραπάνω χάος δεν εμποδίζει τις διαρκείς ανανεώσεις συμβάσεων. Ανανεώσεις που προκαλούν ερωτηματικά ιδιαίτερα μετά από πληροφορίες που μιλούν για μια εταιρεία που το προσωπικό της αποτελούν τρία μόλις άτομα.

Πηγές αναφέρονται σε μια "οικογενειακή υπόθεση" καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχουν ο πατέρας, ο γιος και άλλο ένα άτομο.

  • Blogroll

  • Blog Archive