Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Εισπράξεις 158 εκ. ευρώ και αυξημένα κέρδη για την "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου"η εκμεταλλεύτρια εταιρεία του κεντρικού οδικού δικτύου
Αύξηση τζίρου και κερδών παρουσιάζει κατά την οικονομική χρήση 2016 η εκμεταλλεύτρια εταιρεία του κεντρικού οδικού δικτύου Μαλιακός - Κλειδί "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου", μεγάλο μέρος του οποίου διατρέχει το θεσσαλικό διαμέρισμα και...

τροφοδοτείται με διόδια Θεσσαλών και άλλων οδηγών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα μεγέθη του 2016, η εταιρεία παρουσίασε συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 158 εκ. ευρώ από 146,1 εκ. ευρώ (+8%).

Οι αυξημένες ροές προέρχονται από:

-την κατασκευή του έργου σε 101,4 εκ. από 90,7 εκ. και

-τα διόδια σε 55,5 εκ. από 54,3 εκ.

Τα μισθώματα από Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών παρέμειναν σταθερά, συγκριτικά με το 2015, ξεπερνώντας ελαφρά το  1 εκ. ευρώ.

Η κερδοφορία μετά από φόρους ανήλθε σε 5,3 εκ. ευρώ έναντι 3,5 εκ. ευρώ το 2015, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκ. (από 11,7 εκ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων της "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου" διαμορφώνεται σε 428,3 εκ. ευρώ (από 460,7 εκ.), από τα οποία το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχεται σε 3,8 εκ. ευρώ.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είναι 288,2 εκ. ευρώ.


ΠΗΓΗ

  • Blogroll

  • Blog Archive