Τρίτη 17 Ιουλίου 2018


Από τους 5,2 εκατομμύρια θανάτους που καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, οι 56.200 (1,1%) οφείλονταν σε σκόπιμο αυτοτραυματισμό. Σχεδόν 8 στις 10 αυτοκτονίες (77%) αφορούσαν άνδρες και περίπου 31% ηλικίες μεταξύ 45 και 60 ετών.
Σε απόλυτους αριθμούς, η....
Γερμανία (10.200) και η Γαλλία (9.200) ήταν τα δύο κράτη - μέλη που καταγράφουν τις περισσότερες αυτοκτονίες το 2015, ακολουθούμενα από την Πολωνία (5.400), το Ηνωμένο Βασίλειο (4.700), την Ιταλία (4.000) και την Ισπανία (3600).
Το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών καταγράφηκε στην Λιθουανία και το χαμηλότερο στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Με 30 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, η Λιθουανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Ακολούθησαν η Σλοβενία (21), η Λεττονία και η Ουγγαρία (από 19), το Βέλγιο και η Κροατία (από 17) και η Εσθονία (16).
Στην αντίθετα πλευρά της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας καταγράφηκαν στην Κύπρο (4 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους), Ελλάδα (5), Ιταλία (6), Ηνωμένο Βασίλειο (7), Ισπανία και Μάλτα (αμφότερες 8).
 Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας με τα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με την Eurostat.
  • Blogroll

  • Blog Archive