Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Ασφυκτικός κλοιός για 400.000 «κόκκινους» δανειολήπτες

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015
Από την πρώτη μέρα του νέου χρόνου εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες μένουν ξεκρέμαστοι καθώς η προστασία της πρώτης κατοικίας τους θα είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις τους ανάλογα με το εισόδημά τους και σε άμεση συνάρτηση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης».
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας δανειολήπτης πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια και το όριο αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας του, αλλά το εισόδημά του δεν....
κρίνεται επαρκές από το δικαστήριο για την ομαλή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης, θα «παραπέμπεται» για ρύθμιση του δανείου του στις τράπεζες μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας.

Δανειολήπτες δύο ταχυτήτων

Το νέο πλαίσιο θα παρέχει προστασία δύο ταχυτήτων στους δανειολήπτες, ενώ θα είναι ανοιχτό σε αιτήσεις μόνο για τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς στο τέλος του 2018 θα επανεξεταστεί χωρίς να αποκλείεται να καταργηθεί.
Δηλαδή, καθορίζεται ένα μεταβατικό πλαίσιο προστασίας με ημερομηνία λήξης το 2018, και από εκεί και μετά κανείς δεν γνωρίζει αν ο νόμος Κατσέλη θα συνεχίζει να αποτελεί «ομπρέλα προστασίας» των αδυνάτων.
Θετική είναι η αλλαγή που προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή των «κόκκινων» δανείων θα γίνεται πλέον με βάση την αναπροσαρμογή τους σε τρέχουσες εμπορικές αξίες και όχι σε αντικειμενικές για τους «κόκκινους» δανειολήπτες και των δύο κατηγοριών.
Η ρύθμιση αυτή ανοίγει τον δρόμο για αναπροσαρμογή του δανείου στο επίπεδο της αξίας που θα όριζε εκτιμητής, βάσει του ποσού που θα προέκυπτε αν το δάνειο εκποιούνταν σε πλειστηριασμό, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις της τράπεζας. Τη διαφορά αυτή θα την επωμίζεται ως διαγραφή η τράπεζα.

Κρατική στήριξη

«Αυτόματη προστασία» από πλειστηριασμούς και επιπλέον κρατική στήριξη θα έχει μόνο η πρώτη κατηγορία που θα πληροί τα κριτήρια ώστε να καταταγεί στους «ευάλωτους οικονομικά» δανειολήπτες, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι το 25% των δανειοληπτών-οφειλετών θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Οι δανειολήπτες αυτοί που θα προσφεύγουν στο δικαστήριο με αίτημα προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κρίνει το δικαστήριο για να πληρωθούν συμμέτρως οι πιστωτές, ενώ το δικαστήριο θα καθορίζει το ύψος της δόσης σε συνάρτηση με το εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Το Δημόσιο θα αναλαμβάνει να πληρώσει για λογαριασμό τους τη διαφορά μεταξύ της δόσης που μπορούν και της δόσης που πρέπει να καταβάλλουν εφόσον το εισόδημά τους δεν επαρκεί. Εχουν ήδη προϋπολογιστεί περίπου 100 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2016, όμως δεν διευκρινίζεται τι θα συμβεί μετά την παρέλευση τριετίας.


  • Blogroll

  • Blog Archive