Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ

Posted by Β.Π. Πέμπτη, Νοεμβρίου 17, 2016
Εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, η αίτηση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός (μεταλλεία Χαλκιδικής) για τροποποίηση της τεχνικής...
μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών που είχε υποβληθεί στις 30 Μαΐου.
Η απόφαση ανοίγει πλέον το δρόμο για την έναρξη δραστηριότητας της εταιρείας, μιας και από πλευράς υπουργείου έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου.
Η έγκριση δόθηκε -όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση- υπό την προϋπόθεση ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρία θα λάβει όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις εγκρίσεις, άδειες κλπ. από το ΥΠΕΝ, ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
  • Blogroll

  • Blog Archive