Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Την αδυναμία άντλησης εσόδων από παλαιότερες ρυθμίσεις, αφού ένας σημαντικός αριθμός οφειλετών δεν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις ή τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και βγαίνει εκτός διαδικασίας, καταδεικνύει η έκθεση του ΚΕΑΟ

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρξαν 203.724 περιπτώσεις οφειλετών που...
εντάχθηκαν σε ρύθμιση, στο τέλος Ιουνίου βρέθηκε ότι μόλις 57.217 είχαν απομείνει ενεργοί οφειλέτες, δηλαδή συνέχιζαν να καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις τους.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο όσων έχασαν την πιο πρόσφατη και πιο ευνοϊκή ρύθμιση, αυτή της «νέας αρχής ή 100 δόσεων» όπως ονομάστηκε (ν.4321/2015) και οι οποίοι έφτασαν στις 42.979, το 68% αφορούσαν περιπτώσεις όπου η δόση ήταν από 50 έως 300 ευρώ το μήνα. Όμως από αυτούς οι 7.152 έχουν επανενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων (ν.4152/2013).

Το ποσό οφειλής που έχει ενταχθεί συνολικά σε καθεστώς ρύθμισης και μπορεί ακόμα να εισπραχθεί φτάνει στο 1,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως χάθηκε ποσό χρέους από απωλεσθείσες ρυθμίσεις, το οποίο φτάνει στα 5,5 δισ. ευρώ…

Βέβαια ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες απαξίωσης των ρυθμίσεων, το ΚΕΑΟ διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% των εσόδων του προέρχονται από οφειλέτες που βρίσκονται ακόμα εντός διαδικασίας αποπληρωμής της οφειλής τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα 436.252.938 που εισπράχθηκαν στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το 57% προήλθε από όσους βρίσκονταν υπό καθεστώς ρύθμισης. Μόνο κατά το β’ τρίμηνο εισπράχθηκαν 223.654.328 ευρώ, από τα οποία το 60% ή 134.515.081 ευρώ προήλθε από ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.ΠΗΓΗ

  • Blogroll

  • Blog Archive