Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Πάνω από 270 βιοεπιστήμονες υπογράφουν υπέρ της αποφυλάκισης της Ηριάννας

Posted by ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Τετάρτη, Μαρτίου 28, 2018
Ως βιολόγοι/βιοεπιστήμονες νιώθουμε την επιστημονική αλλά και ηθική υποχρέωση να τοποθετηθούμε....


Η υπόθεση της Ηριάννας Β.Λ. έχει ανοίξει μια συζήτηση και στον επιστημονικό χώρο. Η επιστολή συμπαράστασης Βιολόγων/Βιοεπιστημόνων είναι κομμάτι της αυθόρμητης κινητοποίησης από ετερογενείς χώρους με αφορμή μια καταφανή αδικία με αυταρχικά χαρακτηριστικά και αποτελούν ένα μάλλον σπάνιο φαινόμενο μεγάλης κινητοποίησης Ελλήνων επιστημόνων. Η επιλογή τους να παρέμβουν με σχολιασμό της επικαιρότητας και να αναδείξουν τα θεσμικά κενά προέκυψε από το τεράστιο αντίκτυπο που είχαν οι θεσμικές ελλείψεις στην ζωή μιας νέας κοπέλας. Είναι λοιπόν αναγκαίο η αδικία στο πρόσωπο της Ηριάννας να ανατραπεί και να διαμορφωθεί επιτέλους το πλαίσιο στον τομέα της γενετικής ώστε να αποτραπούν ανάλογες περιπτωσεις κακοδικίας στο μέλλον.

    Επιστολή συμπαράστασης στην Ηριάννα Β. Λ. από Βιολόγους, Βιοεπιστήμονες και Ερευνητές

Την 1η Ιουνίου, η Ηριάννα Β. Λ. καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για συμμετοχή στη ΣΠΦ και για οπλοκατοχή με μόνο στοιχείο ένα χαμηλής ποσότητας και κακής ποιότητας δείγμα DNA που βρέθηκε σε γεμιστήρα εκτός όπλου, το οποίο μάλιστα δεν έχει συνδεθεί με τη ΣΠΦ.

Ως βιολόγοι/βιοεπιστήμονες νιώθουμε την επιστημονική αλλά και ηθική υποχρέωση να τοποθετηθούμε. Η οικογένεια της Ηριάννας μάς απέστειλε την έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του εγκληματολόγου της Δ/νσης Εγκλ/κών Ερευνών της αστυνομίας καθώς και την έκθεση εργαστηριακής γνωμοδότησης από τον γενετιστή πραγματογνώμονα, Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο (Δρ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Γενικός Διευθυντής του ιδιωτικού εργαστηρίου DΝΑlogy «Ευρωπαικό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA»), ο οποίος κλήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Ηριάννας Β. Λ. για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  Στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του πορίσματος διαπιστώσαμε κάποια επιστημονικά σφάλματα στην ταυτοποίηση των δύο δειγμάτων (δείγμα από γεμιστήρα εκτός όπλου και δείγμα από την Ηριάννα) τα οποία παραθέτουμε για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της ταυτοποίησης.

    Αναλύθηκαν 15 γενετικοί τόποι των οποίων η εξέταση απαιτείται για την πλήρη ταυτοποίηση των δύο δειγμάτων. Εκτός των 7 γενετικών δεικτών που εμφάνισαν συμβατότητα, υπάρχουν άλλοι 5 οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από διπλή ανάλυση και δεν είναι πλήρως συμβατοί με το γενετικό προφίλ της Ηριάννας Β. Λ. και επιπλέον 3 οι οποίοι δεν έχουν δώσει καθόλου αποτέλεσμα. Η εγκληματολόγος της Δ/νσης Εγκλ/κών Ερευνών της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δείγμα από το γεμιστήρα εκτός όπλου προέρχεται από την Ηριάννα, βασιζόμενη μόνο στους 7 γενετικούς τόπους.
    Με βάση τα ηλεκτροφερογράμματα τα οποία προσκομίστηκαν από την Αστυνόμο, η εικόνα που παρουσιάζει το γενετικό προφίλ που αντιστοιχεί στο δείγμα που συλλέχθηκε από τον γεμιστήρα εκτός όπλου είναι χαρακτηριστική των υλικών κακής ποιότητας ή χαμηλής ποσότητας DNA.
    Στην ακόλουθη στατιστική ανάλυση δεν συμπεριελήφθη όλο το προφίλ αλλά μόνο όσοι γενετικοί δείκτες ήταν πλήρως συμβατοί με το γενετικό προφίλ της Ηριάννας Β. Λ. ενώ οι υπόλοιποι αγνοήθηκαν καθώς αν είχαν συμπεριληφθεί τότε η κατηγορούμενη θα είχε αποκλειστεί ως δότρια του γενετικού υλικού. Πολύ σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση με βάση τις αρχές δικανικής γενετικής δεν δίνει μοναδικότητα. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ δεν αποδίδεται σε ένα άτομο.
    Η αξιοπιστία των τεστ DNA δεν είναι σε καμία περίπτωση διασφαλισμένη. Για την κατάληξη σε ένα, πέραν πάσης αμφιβολίας, αξιόπιστο αποτέλεσμα απαιτείται τήρηση αυστηρότατων κανόνων ορθού χειρισμού, που ξεκινάνε από το τρόπο που συλλέχθηκε το δείγμα στον τόπο του εγκλήματος μέχρι την τελική στατιστική ανάλυση. Κατά τον χρόνο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών, το εργαστήριο στο οποίο υλοποιήθηκαν οι αναλύσεις DNA δεν διέθετε διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, η οποία χορηγείται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και διαπιστεύει την ορθή εργαστηριακή πρακτική.
    Aκόμα και αν τηρούνται όλοι οι κανόνες διασφάλισης αποστειρωμένης και σωστής διαδικασίας που οδηγούν σε εργαστηριακά αλάνθαστα αποτελέσματα, δεν διασφαλίζεται (και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει) η ορθή ερμηνεία του αποτελέσματος. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και έρευνες που καταδεικνύουν πόσο εύκολο είναι να μεταφερθεί DNA ενός ατόμου σε άσχετους χώρους και στη συνέχεια να ανιχνευθεί εκεί. Το μερικό γενετικό προφίλ που ανιχνεύθηκε κατά την ανάλυση του δείγματος μπορεί κάλλιστα να προέρχεται από γενετικό υλικό που έχει εναποτεθεί στο πειστήριο μέσω δευτερογενούς ή και τριτογενούς μεταφοράς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άμεση επαφή του δότη με αυτό.
    Στο πόρισμα της εγκληματολόγου της αστυνομίας φαίνεται να μην τηρούνται τα όρια και οι ορολογίες που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται από τη διεθνή επιστημονική εγκληματολογική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την άρνηση της Αστυνόμου ότι πρόκειται πράγματι για δείγμα χαμηλής ποιότητας, το οποίο καθίσταται σαφές από το προφίλ των ηλεκτροφερογραμμάτων. Κάθε επιστήμονας έχει χρέος να τηρεί αυστηρούς κανόνες και να κινείται εντός πλαισίων που καθορίζονται από διεθνή πρότυπα. Οποιαδήποτε απόκλιση θα πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα της εργαστηριακής πρακτικής και κατ’ επέκταση την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Σε συμφωνία με το πόρισμα του Δρ Φιτσιάλου (γενετιστή πραγματογνώμονα που κλήθηκε από την οικογένεια της Ηριάννας Β. Λ.), οι παραπάνω παρατηρήσεις σε συνδυασμό με τη μη δυνατή επανεξέταση του δείγματος καθότι χρησιμοποιήθηκε όλο κατά την αρχική και μοναδική εξέταση, μας ωθεί στο εξής συμπέρασμα:

Η μερική ταυτοποίηση των δύο δειγμάτων ΔΕΝ θα μπορούσε να αποτελέσει αυτοτελές τεκμήριο ενοχής της Ηριάννας Β. Λ. . Με τη σειρά μας, ως βιολόγοι και ως πολίτες, εν όψει της αίτησης αναστολής (εκδίκαση 17/07/2017) και λόγω της παντελούς απουσίας άλλων επιβαρυντικών στοιχείων ζητούμε την αποφυλάκιση και ακολούθως την αθώωση της Ηριάννας Β. Λ. .

Τα επιστημονικά πορίσματα που αφορούν σε γενετικό υλικό επιδέχονται διαφόρων ερμηνειών ακόμη και όταν προέρχονται από ποιοτικώς και ποσοτικώς αξιόπιστα δείγματα. Οι δικαστικές αποφάσεις κατά συνέπεια δεν μπορούν να βασίζονται μόνο σε αυτά, πόσο μάλλον σε περιπτώσεις όπως της Ηριάννας όπου το δείγμα έδωσε ελλιπέστατα και ανακριβή αποτελέσματα. Η τήρηση αυστηρών κανόνων και η θέσπιση αυστηρών πλαισίων κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα έτσι ώστε να αποφευχθούν ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον. Ο κίνδυνος να παγιωθεί μια τέτοια πρακτική είναι κίνδυνος για το σύνολο της κοινωνίας.Βασίλης Παπαδόπουλος, υποψήφιος Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελπινίκη Νίνου, υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρτεμις Μιχαήλ, υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Δρ. Μαρίνα Πανταζοπούλου, Stockholm University

Μάντια Καραμπέτσου, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Παναγιώτης Γιαννόγκωνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Δρ. Νίκος Μαλισσόβας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Δρ. Ευαγγελία Εμμανουηλίδου, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Δρ. Αλεξία-Βικτώρια Πολυσίδη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Δρ. Μεθόδιος Ξημεράκης, Harvard University

Δρ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, New York University

Δρ. Παναγιώτα Τσουνάπη, School of Medicine, Tottori University, Yonago, Japan

Δρ. Χαρά Χαρσού, University of Edinburg

Δρ. Γιώργος Παπαφωτίου, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Δρ. Θέμις Τουμανίδου, University of Catalonia

Δρ. Πασχαλιά Καπλή, Βιολόγος

Δρ. Σέβη Φιλιππίδου, Μοριακή Βιολόγος

Δρ. Καραγεωργη Μαριάνθη, Νευροεπιστήμες και Εξέλιξη

Δρ. Κώστας Μπουγιούκος, Βιοπληροφορική, Πανεπιστήμιο Paris Diderot

Δρ. Απόστολος Κλινάκης, Μοριακός Βιολόγος

Δρ. Όλγα Παππά, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δρ. Κανελίνα Καραλή, Νευροβιολόγος, Foundation for Research and Technology Hellas

Κωνσταντίνος Αποστολάκης, M.Sc., υποψήφιος Δρ. Τμήματος Μοριακής Βιολογίας, University of Aberdeen

Δάφνη Αντωνίου, υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Μπάρκας, υποψήφιος Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Βάσια Συκιώτη, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Άννα Μέμου, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιωάννα Αριανόγλου, M.Sc., υποψήφια Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Βασσιλάκη, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμις Κοκκίνου, υποψήφια Δρ. Ιατρικής Σχολής, Karolinska Institutet, Stockholm

Μπάμπης Γαλουζής, υποψήφιος Δρ. Γενετικής

Άννα Βούλγαρη-Κόκοτα, Μοριακή Βιολόγος-υποψήφια Δρ. University of Wurzburg

Μαρίνα Σταματίου, M.Sc. Μοριακής Βιοτεχνολογίας, University of Birmingham

Γεωργής Φλωριώτης, M.Sc. Bιοτεχνολογίας

Αλεξάνδρα Καπίρη, Μοριακή Βιολόγος, M.Sc. Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική

Ευφροσύνη Δουβίτσα, υποψήφια Δρ. ΠΕ/ΕΑΑ

Βαγγέλης Μπάρτζος, Μοριακός Βιολόγος

Γιώργος Ιατρού, Μοριακός Βιολόγος

Ζωγραφάκη Ειρήνη, Βιολόγος, M.Sc. στη Δημόσια Υγεία (MPH)

Μπέλμπας Χρήστος, M.Sc. Βιοηθικής

Ιωάννα Μυρονίδη, M.Sc. Molecular Life Sciences

Σταμάτης Οικονόμου, Βιολόγος, M.Sc. Διδακτική – Παιδαγωγική

Κέλλυ Κατσαούνου, Βιολόγος, M.Sc. Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ηλιάδου Δανάη, Ιατρός

Γιώργος Αποστολόπουλος, Βιολόγος

Ελευθερία Γεωργίου, Βιολόγος

Τρυπάκη Χαρίκλεια, Βιολόγος

Μάρω Ηλιοπούλου, Βιολόγος

Βαγγέλης Ι. Παράβας, Βιολόγος-Φωτογράφος

Βαβάκου Αννα, Μ.Sc. Nευροεπιστημών, υποψήφια Δρ., Βιολόγος

Τζιουβάρα Ολύβια, Βιολόγος

Κωνσταντίνα Καλοδήμου, υποψήφια Δρ. τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σμυρλή Μαρία, Βιολόγος

Στρατήγη Κατερίνα, Βιολόγος

Έρση Εμμανουηλίδου, Βιολόγος

Παλαιοθοδώρου Έλλη, Βιολόγος

Πάσχου Νεφέλη, Βιολόγος

Παληογιάννης Χάρης, Βιολόγος

Δίγκα Νικολέττα, Βιολόγος

Λιβιτσάνου Μελίνα, Βιολόγος

Παλλάκη Πασχαλίνα, Βιοχημικός

Αργύρης Μεγαλιός, Βιολόγος

Σπύρος Μερκούρης, Βιολόγος, M.Sc. υποψήφιος Δρ. τμήματος Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Cardiff

Μαμαντόπουλος Μιχάλης, Βιολόγος, M.Sc. Molecular and Cellular Life Sciences

Λυδία Παυλίδη, Βιολόγος

Κωνσταντίνα Κόκκαρη, Βιολόγος

Δανάη Παπαδοπετράκη, MSC Γνωσιακή Νευροεπιστήμη

Δήμητρα Μαυροειδή, Βιολόγος, M.Sc. Μοριακής Βιολογίας-Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ηρώ Σκόπα, Βιολόγος

Νίκη Κτενά, Βιολόγος

Σταματίνα Ρούσσου, Βιολόγος

Πόλυ Ζαχαριάδου, Βιολόγος

Άρης Ανέστης, M.Sc. Molecular Medicine, υποψήφιος Δρ.

Ηλίας Τζελέπης, M.Sc., Βιολόγος, υποψήφιος Δρ., Karolinska Institutet

Βέλλη Αγγελική, απόφοιτος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γαλανού Εύη, Βιολόγος, M.Sc. Forensic Science

Χρήστος Σκρέκας, Βιολόγος, M.Sc. in genomics and system biology

Φιλιπποπούλου Κωνσταντίνα, Βιολόγος, M.Sc., υποψήφια Δρ., Πανεπιστήμιο Aix Marseille

Σοφοτάσιου Μαρία, Βιολόγος, υποψήφια Δρ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μαντέλας Νίκος, Βιολόγος

Δημοπούλου Αγγελική, Βιολόγος, M.Sc, υποψήφια Δρ. Νευροεπιστημών τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρας

Κωνσταντίνος Λύγδας, υποψήφιος Δρ. Νευροβιολογίας

Τσελεπή Μαρία, Βιολόγος, M.Sc. Ιατρικής Χημείας

Νατάσα Δημητριάδη, Βιολόγος, M.Sc Molecular Medicine

Γεώργιος Γελαδάκης, Βιολόγος, M.Sc., υποψήφιος Δρ. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χριστοδουλάκη Ειρήνη, Μαθηματικός, υποψήφια Δρ. Πληθυσμιακής γενετικής, Κτηνιατρική Βιέννης

Δρ. Ιωάννης Βλατάκης, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρ. Κατερίνα Παργανά, ανοιχτό πανεπιστήμιο Λονδίνου – Stazione Zoologica Anton Dohrn, Nάπολη

Ειρήνη Θάνου, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Νοσηλευτικής Αθηνών

Πένη Γαλάνη, M.Sc. Molecular Biomedicine, Υποψήφια Δρ. τμήματος Ιατρικής

Δρ. Σοφία Σπανού, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλλιόπη Ιουμπά, M.Sc Cognitive Νeuroscience, απόφοιτος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Βάσια Ζορμπαλή, Βιολόγος

Βάγια Ελπίδα, Βιολόγος, πανεπιστήμιο Κρήτης

Θανάσης Νοφτσης,Βιολόγος

Σπύρος Ταστσόγλου, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος Δρ. Βιοπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπότσιου Μυρτώ, Βιολόγος

Αντωνία Χρόνη, υποψήφια Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, M.Sc., Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος

Κολοκοτρώνη Ανθή, Χημικός-Βιοχημικός, Μ.Sc.

Γιώργος Μαρωνίτης, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος, MSc Molecular Medicine

Τρασανίδης Νικόλαος, Βιοχημικός, υποψήφιος Δρ., Imperial College London

Aννίτα Λουλουπή, υποψήφια Δρ., Max Planck, Molecular Genetics Berlin

Στάθης Λαγός, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος,B.Sc. , μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασίλης Θανόπουλος, Βιολόγος, M.Sc., υποψήφιος Δρ. Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών

Νόρα Παπαδήμα Καρανίκου, Βιολόγος

Δρ. Κωνσταντίνος Μιχάλης, Βιολόγος, University of Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο

Θεοφιλάτος Δημήτρης, Βιολόγος, M.Sc, υποψήφιος Δρ. Ιατρικής σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μελίνα Παπαλαμπροπoύλου-Τσιρίδου, MSc, υποψήφια Δρ. Ιατρικού τμήματος Laval University, Quebec City, Canada

Μελίνα Τιμπλαλέξη, βιολόγος, πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρ. Δήμητρα Μηλιώνη, Βιοφυσικός

Θεοδώρα Μανωλάκου, Βιοτεχνολόγος-Γεωπόνος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μοριακής Βιοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Δρ. Σωτήριος Γαλτσίδης, Post Doc fellow, University of Luxembourg

Ζήνα Δαλιάνη, Βιολόγος

Αλέξανδρος Μπελαβίλας, MSc, Βιοχημικός/Βιοτεχνολόγος, University of Barcelona

Ευαγγελία Θάνου, Βιολόγος, M. Sc Molecular Biomedicine Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Δανάη Ζαρείφη, Βιολόγος, M.Sc.

Ηλέκτρα Καλαϊτζοπούλου, M.Sc. Βιολόγος, υποψήφια Δρ. Βιοχημείας

Τσαλίκη Ελένη, Βιολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βιοχημείας

Χριστοδουλοπούλου Σταυρούλα, Βιολόγος

Γιάννης Κεσίδης, βιολόγος, M.Sc. υποψήφιος Δρ. πανεπιστημίου Ουψάλας

Ιλιάνα Σερίφη, M.Sc. Βιοτεχνολογίας, υποψήφια Δρ. τμήματος Ιατρικής Ιωαννίνων

Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Παπαθανασίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λύδα Κρικώνη, Βιολόγος, M.Sc. Μοριακής Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Φερεντίνος Αθανάσιος, Βιολόγος, Μ.Sc Molecular Biomedicine

Γαβριηλίδου Μαρίνα, Βιολόγος

Μαρία Νανά, Βιολόγος

Zαφειρόπουλος Χάρης, Βιολόγος

Κατερίνα Αραβαντινού, Βιολόγος

Σπύρος Γεωργάκης ,MSc Μοριακής Βιολογίας & Βιοιατρικής, Υποψήφιος Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Dr. Meropi Mari, Biomedical Engineering, University of Edinburgh

Χριστίνα Παυλούδη, Βιολόγος MSc, υποψήφια Δρ. τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιου Γάνδης

Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κυριακοπούλου Νίκη, Βιολόγος M.Sc., Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Δρ. Αλέκα Τσαλαφούτα, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Οδυσσέας Πιπεράγκας, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρ. Σταύρος Σταγάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνα

Ευσταθίου Αλεξάνδρα, μεταπτυχιακη φοιτήτρια Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαριάννα Ντούρου, M.Sc. Βιολόγος, υποψήφια Δρ. Μικροβιολογίας

Αλεξάνδρα Δασκαλάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμηματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών

Νικολίτσα Περδικούλη μεταπτυχιακή φοιτήτρια τμηματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών

Θεοδώρου Ιάσων, Βιολόγος

Ρογδάκης Θανάσης, Βιολόγος, M.Sc., University College London

Μαργαρίτης Στράτος, Βιολόγος, M.Sc., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μπλέτσα Αριστούλα, Βιολόγος

Πιτσιλή Ευγενία, Βιολόγος, υποψήφια Δρ. Μοριακής Βιολογίας, UB university of Barcelona

Βαλάκος Δημήτρης, υποψήφιος Δρ. ΕΚΠΑ

Δρ. Φοίβος Μπορμπόλης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Θεοδώρου Γιάννης, Βιολόγος , μεταπτυχιακός φοιτητής Molecular Life Sciences, Friedrich Schiller University of Jena

Γιώτα Κοσκινιώτη, Υποψήφια Δρ. Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας, ερευνήτρια στο International Atomic Energy Agency (IAEA)

Μπαϊράμης Αντώνης, Φυσικός, MSc Χημείας, Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Βαγγέλης Νατσαρίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κρασούλης Αγαμέμνων, M.Sc. Υπολογιστική Νευροεπιστήμη, υποψήφιος διδάκτωρ, University of Edinburgh

Δημήτριος – Γεώργιος Κοντόπουλος, Υπολογιστικός Βιολόγος, MRes, DIC, υποψήφιος διδάκτωρ Imperial College London

Γαλαράς Αλέξανδρος, Βιολόγος

Δαραή Ευαγγελία, M.Sc. Bιοχημικός, Uppsala University

Μπενιάτα Ουρανία, Βιολόγος, MSc Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική, ΕΚΠΑ

Νικολέρη Δήμητρα, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρ. Κορνιώτης Σαράντης, Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Paris Descartes

Δρ. Γλεντής Αλέξανδρος, Κυτταρική Βιολογία, Πανεπιστήμιο Paris Diderot

Αμαλία Σολωμού ΜRes, Βιολόγος

Δήμητρα Μαζαράκη, M.Sc., υποψήφια Δρ. Max Delbrück Center for Molecular Medicine Berlin

Αντώνης Παπαδάκης, M.Sc., υποψήφιος Δρ., CECAD, Κολωνία

Νατάσα Σωπάκη – Βαλαλάκη Χημικός, M.Sc., υποψήφια. Δρ. Ινστιτούτο Παστερ

Παρασκευή Τσιολάκη Βιολόγος, M.Sc., υποψήφια. Δρ. Βιολογίας ΕΚΠΑ

Βούλγαρης Μενέλαος, Βιοχημικός, υποψήφιος Δρ., dpt of Biochemistry, University of Oxford

Διονυσία Κεφάλα, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ελένη Νίκα , Βιολόγος

Δρ. Γεωργία Ντερμεντζάκη, Βιολόγος, Columbia University

Άρτεμις Άννα Παπαδάκη Αναστασοπούλου M.Sc. Neuroscience

Πανούτσου Στεφανία, M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου, Βιοπληροφορική, Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαγιαννάκη Ελενη, Μοριακή Βιολόγος-εικαστικός

Δημήτρης Πλαγεράς, Βιοχημικός/Βιοτεχνολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής Μοριακής Διαγνωστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λαμπρινη Τσουτση, ΜSc Μοριακή Ιατρική,Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ

Γιώργος Βασιλειάδης, Βιοχημικός/Βιοτεχνολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητης Molecular Biology, University of Gothenburg

Κατερίνα Δημητράκη, Βιολόγος

Τσάντζαλη Ιωάννα, Ιατρός

Δανάη Παπαστεργίου, Βιολόγος

Κωνσταντίνος Λαφαζάνης, Βιοχημικός, μεταπτυχιακός φοιτητής της Ιατρικής σχολής του ΔΠΘ

Δρ. Λασκαρώ Ζαγοραίου, Βιολόγος

Aθηνά Κεραμιδιώτου, Βιολόγος M.Sc.

Δρ. Αικατερίνη Νάνου, Μοριακή Βιολόγος

Dr. Χούλια Μολά, Βιολόγος University of Nottingham

Αποστολία Παπαστεργίου, M.Sc. Γενετική Ανθρώπου

Αναστασία Ξηροφώτου, Βιολόγος

Θένια Κωνσταντινίδου, Βιολόγος

Παπαθανασίου Μαρία, Βιολόγος M.Sc., Υποψήφια Δρ. Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Μάγκου Δήμητρα, Ειδικευόμενη Ιατρός, Hôpital Ambroise Paré Boulogne

Δρ. Σπανουδάκη Αναστασία, Ειδικευόμενη Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία”

Aποστολοπούλου Χαρά, MSc, University of San Fransisco

Δρ. Τσίπη Μαρία, Βιολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Αναστασία Τσικαλάκη, Βιολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διδακτικής της Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μαρία Γεωργούτσου-Σπυρίδωνος M.Sc., υποψήφια Δρ. Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δέσποινα Άθενα – Βασιλειάδη, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φραγγελάκης Φώτιος, Φυσικός, MSc επιστήμης υλικών, υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής

Σοφία Γκουλέτσα, Βιολόγος, MSc Διαχείριση Περιβαλοντικών πόρων

Στέλιος Αναστασάκης, MSc Brain and Mind Sciences, University of Crete

Σκουρτανιώτη Ειρήνη, υποψήφια διδακτωρ Τμήμα Αρχαιογενετικής, Max Planck Institute for the Science of Human History

Βασιλική Πανταζοπούλου, Βιολόγος υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Θοδωρής Καράμπελας, Δρ. Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Μανουέλα Λεάνδρου, Βιολόγος

Aργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη παθολογίας, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”

Γρενζελιά Μαρία , ειδικευόμενη γιατρός, Norwich, Μ. Βρετανία

Μαραγκουδάκης Μανώλης , ειδικευόμενος γιατρός, Norwich, Μ. Βρετανία

Ντεμίρης Κλέαρχος , ειδικευόμενος γιατρός, Γερμανία

Καδή Βάσω , ειδικευόμενη γιατρός, Γερμανία

Παρασύρης Σταύρος, ειδικευόμενος γιατρός, Π.Γ.Ν.Α “Αττικόν”, Αθήνα

Παππάς Απόστολος, ειδικευόμενος γιατρός, ΓΝΑ “Ευαγγελισμος”

Καρβέλας Γιωργος, Ειδικευομενος Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία

Μαρία Κουκουριτάκη, Βιολόγος, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καμπράνη Ελένη, υποψήφια διδάκτωρ, Max Delbrück Center for Molecular Medicine

Δρ Θεοδώρα Τζαναβάρη, Μοριακός Βιολόγος

Σάρα Καϊδατζή, M.Sc. Biology, Free University Berlin

Κατέχης Ιάσων, Μ.Sc. στην κβαντική βιολογία, υπ. Δρ. στην μοριακή βιοφυσική, Bionanoscience Department of TU Delft, Netherlands

Γερασιμίνα Τσιντή, Βιολόγος, M.Sc., Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής, Πανεπισήμιο Θεσσαλίας

Ελευθερία Σαπλαούρα, υποψήφια διδάκτωρ, Max Planck Institute for Molecular Plant Physiology

Iωάννα Μητρέντση, υποψήφια δρ. Μοριακής Βιολογίας, ινστιτούτο IGBMC, Strasbourg

Δρ. Ψώνης Νικόλαος, Μεταδιδάκτορας Βιολόγος

Δρ. Μαριάνα Τσιάνου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ

Νικολεουσάκος Νικόλαος, βιοχημικός-βιοτεχνολόγος, υποψήφιος Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βελτρά Δανάη, Μοριακή Βιολόγος και Γενετίστρια, υποψήφια Δρ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Σοφία Παρασκευοπούλου, Μ.Sc. υποψηφια Δρ., Βιολόγος

Μανέτας Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πετροπούλου Γιόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μυρτώ Ρίζου, MSc κλινικής χημείας, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ασημάκης Ταλαμάγκας, M.Sc., υποψήφιος Δρ. Διδακτική – Παιδαγωγική

Λουκάς Θεοδοσίου, PhD candidate, Max Planck Institute for Evolutionary Biology

Δρ. Μαριλένα Παπαϊωάννου, Μοριακή Βιολόγος

Νατάσα Σπαρτινού, ειδικευομενη Ιατρος, Πανεπιστημιακο Γενικο Νοσοκομειο Ηρακλειου

Δρ. Παναγιώτης Γεωργιακάκης – Βιολόγος, Πανεπ. Κρήτης

Κάτια Μπουγιούρη, Βιολόγος

Βραχνάκη Μαρία, οδοντίατρος

Δρ. Σουψανά Αικατερίνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια BRI-IMBB

Αγγελική Πλατανιά,Υποψήφια Δρ. μοριακής βιολογίας στο ινστιτούτο μοριακής βιολογίας και γενετικής IGBMC, Strasbourg, France

Παπαγιάννη Φωτεινή, Βιολόγος

Δρ. Τροχάτου Ουρανία, Βιοχημικός

Δρ Χειμώνα Χρυσάνθη, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέκλα Φωτίου M.Sc Υδροβιολογίας

Χάρης Μεναγιάς, Βιολόγος καθηγητής φροντ. μέσης εκπαίδευσης

Κώστας Τουλούμης, Βιολόγος

Μαρία Χρίστου, Βιολόγος, υποψήφια Δρ. Norwegian University of Life Sciences

Γεωργία Χαραλάμπους, Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευθυμία Αρμένη, Βιολόγος

Ελένη Μήττα, Βιοχημικός και Βιοτεχνολόγος

Γιώργος Παϊκόπουλος, Βιολόγος

Αλίκη Παπακωνσταντινου, Βιολογος, ΜSc Medical Biotechnology, Wageningen Netherlands

Δρ. Βασιλική Ζαχαριουδάκη, Βιολόγος-Ερευνήτρια

Δάκου Ελένη, Βιολόγος – Υποψήφια διδάκτωρ, Vrije Universiteit Brussel

Nιόβη Στασινού Βιολόγος M.Sc.

Σταύρος Κολιοφούτης Βιολόγος

Μάνος Στρατάκης, Βιολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής

Danai Anastasia Panou, MSc Biology-Biotechnology, University of Copenhagen

Γιάγκας Γεώργιος, Βιολόγος

Έστερ Καλεέφ-Εζρά, Βιολόγος M.Sc., PhD, Karolinska Institute

Γαλατά Ζωή, Βιολόγος MSc, υποψήφια Δρ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιαννακοπούλου Ευαγγελία, Βιολόγος.

Κοϊνάκη Σοφία ΠΕ0404 Ηράκλειο Κρήτης

Δρ. Μεζίτη Αλεξάνδρα, Βιολόγος, Μικροβιακή οικολογία

Γεωργία Βελιμέζη, Μοριακή Βιολόγος

Μόδεστος Νάκος Μπίμπος, MSc Fundamental Neuroscience, University of Maastricht

Δρ. Αγγελική Τσέργα, Βιολόγος

Σταυρούλα Ζαχαρία, Βιοχημικός M.Sc. Medical Genetics

Γιάννης Πουρής, Βιολόγος

Ελεάννα Δαρμανη, Βιολόγος

Μαρία Τσεκρέκου, υποψήφια Δρ. Βιολογίας

Μπογιόνγκο Μάριος-Ευάγγελος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Μοριακής Βιοιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Νίκος Μακρυγιάννης, Βιολόγος, M.Sc.

Ευαγγελία Μαυρικάκη, Βιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ελενη Μαλακταρη, Βιολόγος, M.Sc. in Neuroimmunology

Ευθυμίου Γεώργιος, υποψήφιος Δρ. στο Πανεπιστήμιο Κυανής Ακτής, Νίκαια, Γαλλία

Φατήρα Ευφροσύνη, υποψήφια Δρ. Βιολογίας

Μιχάλης Μακρυλλός, M.Sc. Molecular Genetics, Clinical Research Associate

Χατζησταυράκη Μαρία, Βιολόγος M.Sc.

Δρ. Βασιλική Μπαριάμη, Μοριακή Βιολόγος, Γενετική Μηχανική

Σοφία Ζαϊμίδου, μοριακή βιολόγος, MSc Μοριακής Νευροεπιστήμης

Κασσιανή Κυτίδου, PhD student, Medical Biochemistry , Leiden University the Netherlands

Δρ. Ανδρέας Μήλιας-Αργείτης, Επίκουρος Καθηγητής, Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute, University of Groningen

Τερψιχόρη Φραγκούλη,MSc Μοριακή Ιατρική

Βαρβάρα Παρασκευοπούλου, Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Γιώργος Κανατούρης, βιολόγος ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Καλατζής, υποψήφιος Δρ. Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης

Ντίνου Θεοδώρα, Βιολόγος

Θεοχάρης Αλβανός, βιολόγος, ΕΚΠΑ
nostimonimar
  • Blogroll

  • Blog Archive