Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ συμφώνησε να καταβάλει η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που...
αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των νόμων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εάν το ομοσπονδιακό δικαστήριο δεχθεί την πρόταση που υπέβαλαν το Αυστραλιανό Κέντρο Συναλλαγών και Αναλύσεων (AUSTRAC) και η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία των αυστραλιανών επιχειρήσεων.

Στην Αυστραλία, οι αρχές πρέπει να ενημερώνονται όταν γίνεται κατάθεση 10.000 δολαρίων Αυστραλίας (7.616 δολαρίων ΗΠΑ) σε μετρητά σε έναν λογαριασμό. Όμως το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2015, έρευνα της AUSTRAC έδειξε ότι η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας είχε καταστρατηγήσει αυτόν τον νόμο σε περισσότερες από 53.500 περιπτώσεις, καθώς ήταν ελλιπής ο έλεγχος στα λεγόμενα «έξυπνα» μηχανήματα καταθέσεών της (Intelligent Deposit Machines-IDM). Η αξία αυτών των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 625 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (495 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η τράπεζα κατηγορείται ότι δεν παρακολουθούσε σωστά 778.370 λογαριασμούς.

Εκτός από το πρόστιμο ρεκόρ, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα υποχρεωθεί επίσης να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (1,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε νομικά έξοδα.ert

  • Blogroll

  • Blog Archive