Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Το ελληνικό δημόσιο ζητά πίσω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για τα διαβόητα έργα της περιόδου 2006-2007, μετά τον έλεγχο που διήρκεσε τρία χρόνια. Συνολικό ποσόν 1.044.360,98 ευρώ καταλογίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο σε βάρος του πρώην αντινομάρχη Διονύση Ψωμιάδη και...
άλλων εννέα υπηρεσιακών παραγόντων και υπαλλήλων της άλλοτε νομαρχίας Θεσσαλονίκης, καθώς και τριών εργολάβων, ως υπαίτιους για την πληρωμή έργων για τα οποία είτε δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι εκτελέστηκαν είτε μεθοδεύτηκαν κατά τρόπο παράνομο. Η επίδοση των καταλογιστικών πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τους ανωτέρω 13 έγινε στις 27 Ιουλίου. Το ποσόν το οποίο έχει καταλογιστεί στον Διονύση Ψωμιάδη ανέρχεται σε 163.420 ευρώ. Ο έλεγχος στα αρχεία της πρώην νομαρχίας αφορούσε όλα τα χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδόθηκαν την περίοδο 2006-2010. Διήρκεσε περί τα τρία χρόνια με την εμπλοκή οικονομικών επιθεωρητών καθώς και στελεχών από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και επιθεωρητές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


Οι δύο εκθέσεις

Η πρώτη καταλογιστική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθμεί 71 σελίδες και αφορά έλεγχο λογαριασμών πληρωμής έργων της Νομαρχίας για το έτος 2006 με τον συνολικό καταλογισμό να ανέρχεται στα 664.850,68 ευρώ. Η δεύτερη πράξη είναι 44σελιδη, αφορά λογαριασμούς πληρωμής έργων της Νομαρχίας του έτους 2007 και ο συνολικός καταλογισμός ανέρχεται στις 379.510 ευρώ. Και στις δύο καταλογιστικές πράξεις της επιτρόπου εντοπίζονται πρακτικές οι οποίες κινούνται εκτός πλαισίου νομιμότητας. Η πρώτη περίπτωση αφορά την παράνομη επέκταση των αρχικών συμβάσεων με συνεπαγόμενη υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού ενός έργου σε ποσοστό άνω του 100% και η δεύτερη περίπτωση είναι οι γνωστές μεθοδεύσεις της διοίκησης των αδελφών Ψωμιάδη με τα διαβόητα 45αρια. Δηλαδή έργα, προϋπολογισμού έως 45.000 ευρώ, τα οποία δίνονταν με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, με τη μέθοδο των κατατμήσεων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν εκτελεστεί και ούτε έχουν παραληφθεί παρότι έχουν παρέλθει δώδεκα χρόνια από την υποτιθέμενη υλοποίησή τους.


Τα αμαρτωλά 45αρια

Στις καταλογιστικές εκθέσεις της η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα:

1. Επί ημερών των αδελφών Ψωμιάδη γινόταν συστηματικά κατάτμηση ομοειδών έργων, δηλαδή έργων με παρόμοιο αντικείμενο και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Η κατάτμηση γινόταν ώστε ο προϋπολογισμός τους να μην υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ προκειμένου να μπορούν να ανατίθενται με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Η διοίκηση Ψωμιάδη έκανε κατάχρηση της διαδικασίας των πρόχειρων διαγωνισμών η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, χρησιμοποιείται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

2. Σε όλα ανεξαιρέτως τα 45αρια τα οποία περιέχονται στις συγκεκριμένες εκθέσεις, στους πρόχειρους διαγωνισμούς συμμετείχαν πάντοτε τρεις συγκεκριμένοι εργολάβοι και ανάδοχος ανακηρυσσόταν πάντα ο ίδιος, με ποσοστό έκπτωσης από 3% έως 6%.

3. Ενώ όλα τα έργα είχαν χρόνο περαίωσης 60 μέρες, σε πολλές περιπτώσεις ο ανάδοχος πληρωνόταν το σύνολο της προβλεπόμενης δαπάνης ακόμη και σε δύο ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης!

4. Όλα τα έργα τα οποία έλεγξε η επίτροπος διαπίστωσε ότι δεν είχαν παραληφθεί, ωστόσο είχαν πληρωθεί. Επιπλέον, όταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν ο καθολικός διάδοχος της νομαρχίας αναζήτησε το 2014 αποδείξεις για την εκτέλεση των έργων, αυτές δεν βρέθηκαν.


Το κόλπο με την κατάτμηση

Στις δύο εκθέσεις η επίτροπος έχει διαπιστώσει κραυγαλέες περιπτώσεις κατάτμησης έργων προϋπολογισμού έως 45.000 ευρώ. Ενδεικτικά, δύο απ’ αυτές είναι οι εξής:

• Η πρώτη περίπτωση αφορούσε τα εξής δύο έργα: το πρώτο ήταν «Κατασκευή τεχνικών έργων για την απορροή ομβρίων υδάτων στην είσοδο της ιχθυόσκαλας» και το δεύτερο «Κατακόρυφη σύμβαση διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ιχθυόσκαλας». Και στα δύο έργα εμφανίστηκα τρεις εταιρείες, ίδιες και στις δύο περιπτώσεις και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ίδιος με ποσοστό έκπτωσης 5% και 6%.

• Η δεύτερη περίπτωση αφορά τρία ομοειδή έργα: το πρώτο είχε τίτλο «Σύνδεση της υπ’ αρ. 27 επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας με Αγελαδόστρατα», το δεύτερο «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου καθέτου οδού προς την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας» και το τρίτο είχε τίτλο «Κατασκευή ερεισμάτων – πλατυσμάτων επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας – Πλαγιαρίου». Ανάδοχοι στα τρία έργα αναδείχθηκαν δύο εργολάβοι με πρώτο βαθμό συγγένειας (πατέρας και γιος), ενώ στους πρόχειρους διαγωνισμούς συμμετείχαν άλλες δύο εταιρείες, ίδιες και στις τρεις περιπτώσεις.

Και για τις δύο περιπτώσεις αυτών των 45αριων (δύο στην πρώτη περίπτωση και τριών στη δεύτερη) η επίτροπος διαπίστωσε τα εξής:

Α. Από τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων προκύπτει ότι πρόκειται για ενιαίο έργο.

Β. Τα έργα έχουν το ίδιο αντικείμενο, περιλαμβάνουν παρεμφερείς εργασίες, τόπος εκτέλεσής τους είναι ο ίδιος γεωγραφικός χώρος, η διακήρυξη και οι συμβάσεις που υπεγράφησαν έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο, την ίδια διάρκεια και παραπλήσιο οικονομικό αντάλλαγμα. «Συνεπώς, συνιστούν ενιαίο έργο του οποίου ο επιμερισμός δεν είναι επιτρεπτός», αναφέρει στην έκθεσή της η επίτροπος. Συμπληρώνει δε πως «με δεδομένο ότι η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του ως άνω έργου, ως ενιαίου, υπερέβαινε το ποσό των 45.000 ευρώ μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση ενός δημοτικού έργου με την εξαιρετική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, μη νόμιμα για την ανάδειξη αναδόχων διενεργήθηκαν ξεχωριστές διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών αντί ενός τακτικού διαγωνισμού. Επομένως, οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες».


Δεν υπάρχουν παραδοτέα

Πέρα από τις παράνομες διαδικασίες κατάτμησης, ανάθεσης και πληρωμής των έργων η επίτροπος διαπιστώνει στις εκθέσεις της ότι για τα έργα αυτά δεν πραγματοποιήθηκε «εκκαθάριση του έργου» ούτε «οριστική παραλαβή». Μάλιστα, όταν το 2014 η καθολική διάδοχος της νομαρχίας, η ΠΚΜ αναζήτησε στοιχεία για την υλοποίηση των έργων, δεν βρήκε το παραμικρό. Η ΠΚΜ απευθύνθηκε και στον ανάδοχο όλων αυτών των έργων ζητώντας του να προσκομίσει αποδείξεις (επιμετρήσεις και δικαιολογητικά) ότι τα έργα εκτελέστηκαν, όμως οι ενέργειες της ΠΚΜ «απέβησαν άκαρπες» όπως αναφέρει η έκθεση. Ερωτήματα, σύμφωνα με την επίτροπο, προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα έργα πληρώθηκαν σε διάστημα δύο έως έξι ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ ο χρόνος περαίωσης των έργων ήταν δύο μήνες! Το γεγονός αυτό γεννά υποψίες για το εάν τα έργα έγιναν ή όχι, ή εάν προεξοφλήθηκαν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Υπενθυμίζεται ότι για τα αμαρτωλά 45αρια οι αδελφοί Ψωμιάδη, καθώς και άλλα στελέχη της πρώην νομαρχίας, έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν με βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.


Οι επεκτάσεις των συμβάσεων

Στην έκθεσή της για το έτος 2006 η επίτροπος εντοπίζει και άλλες παράνομες πληρωμές οι οποίες αφορούσαν υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού έργων σε ποσοστό άνω του 100%. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε δύο μελέτες:

1. «Μελέτη βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 2ης επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής – Χορτιάτη (παράκαμψη οικισμών). Η προεκτιμηθείσα αμοιβή του έργου ήταν 120.332,81 ευρώ. Στη συνέχεια η αμοιβή καθορίστηκε στα 335.685,32 ευρώ. Τελικώς, ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 703.742,16 ευρώ, δηλαδή υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού κατά 109,64%! Το επιπλέον ποσόν πληρώθηκε αφού προηγουμένως συντάχθηκε συμπληρωματική σύμβαση με τίτλο «Ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικών εργασιών» η οποία φέρει την υπογραφή του Διονύση Ψωμιάδη.

2. «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Μεσημερίου – Επανομής». Ως συμβατική αμοιβή για την εν λόγω μελέτη είχε εγκριθεί το ποσό των 335.906,09 ευρώ. Όμως, ο τελικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 696.936,49 ευρώ, δηλαδή αυξημένος κατά 107,48%. Και σε αυτήν την περίπτωση το επιπλέον ποσόν πληρώθηκε με τη μέθοδο των συμπληρωματικών συμβάσεων που φέρουν την υπογραφή του Διονύση Ψωμιάδη.
Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις (στις οποίες συμπτωματικά ανάδοχος ήταν ο ίδιος εργολάβος) η επίτροπος έκρινε ότι όλα αυτά έγιναν με «μη νόμιμο τρόπο». Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο, όταν ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών εργασιών υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου τότε θα πρέπει να γίνεται νέος διαγωνισμός και όχι συμπληρωματικές συμβάσεις.
kar.org.gr

  • Blogroll

  • Blog Archive