Νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση απαγορεύει τη δερματοστιξία, δηλαδή τα τατουάζ, σε άτομα κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος και το philenews.com, από την ηλικία των 16 ετών έως 18 ετών εισάγονται περιορισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Πρόσθετα, θα απαγορεύεται η δωρεά αίματος από...
άτομα που έχουν υποβληθεί σε δερματοστιξία ή διαπέρνηση σώματος (piercing) τους τελευταίους εννέα μήνες.
Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως «Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019» και ρυθμίζει τη λειτουργία των εργαστηρίων δερματοστιξίας και σωματικής διαπέρνησης. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το υπουργείο Υγείας, με γνώμονα τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα, θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση τη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του δερματοστικτοποιού και διαπερνητή.
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης σώματος. Επίσης, καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εγγραφής στα οικεία μητρώα των δερματοστικτοποιών και διαπερνητών σώματος, καθώς επίσης και οι γενικές αρχές λειτουργίας των εργαστηρίων τους. Πρόσθετα, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και διαπερνητές σώματος και θεσπίζονται ποινικά αδικήματα συναρτώμενα με την άσκηση του επαγγέλματός τους.