Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Τα «Market In» ζητούν «θρήσκευμα» στην αίτηση εργασίας

Posted by ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Δευτέρα, Ιανουαρίου 20, 2020
Μπορεί να έχει καταργηθεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες αλλά όχι και από τα... σούπερ μάρκετ. Όποιος ενδιαφέρεται να...
πιάσει δουλειά στα Market In, στην αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσει θα πρέπει να αναφέρει και το θρήσκευμά του.

Στην αίτηση εργασίας που ανοίγει μέσω της σελίδας της περιλαμβάνει και το ερώτημα «Θρήσκευμα».

Και το ερώτημα αυτό πέραν του ότι είναι ρατσιστικό είναι και παράνομο.

Πρόκειται για ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 - Νόμος 2472/1997:

«Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.»

Μετά από αυτά είναι απορίας άξιο πως μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει τέτοιο ερώτημα στις αιτήσεις του που είναι ρατσιστικό και παράνομο αφού πρόκειται για κακούργημα.

Ακολουθεί φωτογραφία από την επίμαχη αίτηση όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους:
dikaiologitika.gr
  • Blogroll

  • Blog Archive